00027-6521.5-OR1500009/18 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doś. Technologii Prod. Pasz i Akwakultury w Muchocinie

By | 25 lutego 2020

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doś. Technologii Prod. Pasz i Akwakultury w Muchocinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Zakładzie Doświadczalnym Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Zakładzie Doświadczalnym Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 72057.5.

Kwota Wkładu EFMR: 54043.12.

Kod Pocztowy: 64-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00027-6521.5-OR1500009/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mieleszko Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodnośrodowiskowe.

Skrócony opis operacji: Realizacja Pakietu 1 i Pakietu 2 wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 57256.5.

Kwota Wkładu EFMR: 42942.37.

Kod Pocztowy: 69-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00018-6521.5-OR0400047/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerbowski Przemysław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: doposażenie obiektu chowu ryb w środki transportu. maszyny oraz urządzenia służące poprawie pracy i dobrostanu zwierząt.

Skrócony opis operacji: Zakup łodzi koszącej. dwóch ciągników rolniczych. przyczepy wywrotki. kosiarki bijakowej. basenów izolowanych. pługa obracalnego. oraz aeratora.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1178980.2.

Kwota Wkładu EFMR: 442117.57.

Kod Pocztowy: 36-626.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00013-6521.3.1-OR0600002/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szarek Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup elektrowni fotowoltanicznej.

Skrócony opis operacji: Zakup elektrowni fotowoltanicznej.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 62013.6.

Kwota Wkładu EFMR: 23250.

Kod Pocztowy: 64-980.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00027-6521.3.2-OR1500004/18/19.ile ziemi na m2, rozporządzenie men 2018, nochowo szkoła, koń zimnokrwisty przykładowe gatunki, wytrzymałość stropu, przetargi kowr, ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie arimr, www zlotowskie, restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 arimr, orne, górno, stacja diagnostyczna gdańsk, arimr mielec, wasilewska busko, bip kołbiel, dodawanie ogłoszeń na ukrainie, urząd gminy padew narodowa…