00027-6523.2-SW0610003/18 Beata Klęczar Firma Handlowo Usługowa Beata

By | 4 czerwca 2020

Różnicowanie działalności gospodarczej dzięki rozbudowie oferty turystyczno-rekreacyjnej firmy Beata Klęczar Firma Handlowo Usługowa poprzez budowę niezbędnej infrastruktury. zakup sprzętu i wyposażenia oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy do momentu zło 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Beata Klęczar Firma Handlowo Usługowa Beata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa oferty turystyczno-rekreacyjnej kompleksu MOLO w Osieku poprzez zakup nowego wyposażenia strefy Wellness&SPA. stworzenie zespołu atrakcji na świeżym powietrzu (mini plac zabaw dla dzieci. zjeżdżalnia dmuchana. siłownia terenowa) oraz wdrożenie s.

Skrócony opis operacji: zakup dmuchanej zjeżdżalni. wykonanie placu zabaw. wykonanie siłowni zewnętrznej. wdrożenie systemu informatycznego. rozbudowa strefy Wellness&SPA. zakup akcesoriów sportowych. koszty ogólne.

Cel operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej dzięki rozbudowie oferty turystyczno-rekreacyjnej firmy Beata Klęczar Firma Handlowo Usługowa poprzez budowę niezbędnej infrastruktury. zakup sprzętu i wyposażenia oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy do momentu zło.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 302009.11.

Kwota Wkładu EFMR: 128353.4.

Kod Pocztowy: 32-651.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW0610003/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SOL Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Prace modernizacyjne na stawach rybnych oraz zakup maszyn i urządzeń w celu podniesienia wydajności gospodarstwa rybackiego w Starych Bylinach realizowane przez SOL Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Modernizacja stawów. zakup dwóch ciągników rolniczych oraz przyczepy jednoosiowej. kosiarki bijakowej. basenów do transportu żywych ryb wraz z osprzętem oraz wytwornicy lodu z pojemnikiem izolowanym..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1054530.29.

Kwota Wkładu EFMR: 374414.58.

Kod Pocztowy: 00-526.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6521.3.1-OR0500020/17/18.armir ewniosek, skrot ws, o2 chemia, oświadczenie o braku zmian arimr, nowa huta plan, irz logowanie, paszport bielsko, wzór na l, art 1 kpa, petycja na wos, majdom nieruchomości, przetargi mazowieckie, euro pln kurs, dotacja dla przedszkoli, pn-81/b-03020 pdf, słodkowodny jamochłon hydra, działki pomorskie, wróżka nina pszczyna, zbiornik wodny kazimierz, projektowanie instalacji elektrycznych pdf, kapliczka maryjna, kalendarz wysiewu…