00027-6523.2-SW1010030/19 Gmina Raczki

By | 5 września 2013

Rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizacja sieciowych działań promocyjnych związanych z tradycją oraz kulturą rybacką na obszarze Gminy Raczki poprzez budowę wiaty rekreacyjnej. produkcję filmu dokumentalnego „Znachor znad Rospudy” oraz realizację 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Raczki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizacja sieciowych działań promocyjnych związanych z tradycją oraz kulturą rybacką na obszarze Gminy Raczki poprzez budowę wiaty rekreacyjnej. produkcję filmu dokumentalnego „Znachor znad Rospudy” oraz realizację.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 121661.99.

Kwota Wkładu EFMR: 42840.

Kod Pocztowy: 16-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW1010030/19.


celem projektu jest utworzenie oraz wyposażenie 1 obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Dobromierz przeznaczonej na użytek publiczny 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kluczewsko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno- rekreacyjne w miejscowości Dobromierz Etap I.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacka.

Cel operacji: celem projektu jest utworzenie oraz wyposażenie 1 obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Dobromierz przeznaczonej na użytek publiczny.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 295371.15.

Kwota Wkładu EFMR: 79740.2.

Kod Pocztowy: 29-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW1310010/18.


Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Michów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Giżyce.Węgielce.Mejznerzyn i Elżbietów..

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 168528.

Kwota Wkładu EFMR: 121760.8.

Kod Pocztowy: 21-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW0310052/17/18.


Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD Opolszczyzna poprzez przebudowę budynku Ośrodka Kultury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Niemodlin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie”.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego Gminy Niemodlin oraz całego obszaru RLGD Opolszczyzna poprzez przebudowę budynku Ośrodka Kultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 549000.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 49-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW0810007/17.wielkość zdjęcia do dowodu, nieruchomości busko, ops marki, dodatek specjalny dla pracownika samorządowego, wzór menu, monika prochniewicz, handel polski, koszty ogólne, schronisko dla zwierząt kościerzyna, pzd ciechanów, zaprojektuj i wybuduj, żółków, powiat gdański, regulamin zfśs 2017 w szkole, ilowo osada, cena za 1 ar działki rolnej, rostankowski auto-handel, domaradz podkarpackie…