00027-6523.2-SW1610070/17/18 Gmina Kobylanka

By | 15 marca 2020

Przebudowa chodnika stanowiącego dojście do Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kobylanka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przbudowa alei w ciągu Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie. Gmina Kobylanka.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Przebudowa chodnika stanowiącego dojście do Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 303653.9.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 73-108.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW1610070/17/18.


Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczoej na użytek publiczny na jeziorze Bukowo w Borzytuchomiu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Borzytuchom .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu pływającego na jeziorze Bukowo w miejscowości Borzytuchom.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczoej na użytek publiczny na jeziorze Bukowo w Borzytuchomiu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 124537.57.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 77-141.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00194-6523.2-SW1110320/18.wybory 2011, bp wejherowo, www biletyna pl, nabór optivum, policja jastrowie, przykładowy plan kont, ile kosztuje 1 hektar ziemi, koszalin dąbki, krzysztof wilkowski renata pałys, struktura upraw w polsce, policja sokółka wydarzenia, szkoła mirotki, marcinowice mapa, dochody budżetu państwa wykres, s74 kielce mniów, kowr oferty, ciagnik rolniczy c360, opinia techniczna, rodzaj robót budowlanych…