00028-6521.5-OR1600015/18 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu

By | 8 grudnia 2021

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja wylęgarni w m.Grzmięca na potrzeby inkubacji ikry ryb łososiowatych (łosoś atlantycki. troć wędrowna. sieja i sielawa).

Skrócony opis operacji: Operacja pn. „Modernizacja wylęgarni w m. Grzmięca na potrzeby inkubacji ikry ryb łososiowatych (łosoś atlantycki. troć wędrowna. sieja i sielawa)” dotyczy budowy ścianki termicznej na stelażu zbrojonym o długości ok. 14m i wysokości ok. 5m. instalację hydrauliczną (w tym wykopy na odległość ok. 200m) oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt. Modernizacja będzie miała miejsce w istniejącym budynku należącym do Okręgu PZW w Toruniu. Budynek ten mieści się na terenie oddziału PZW w m. Grzmięca. gm. Zbiczno. pow. brodnicki..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 224614.93.

Kwota Wkładu EFMR: 84230.59.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i .

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00028-6521.5-OR1600015/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie stawowym Ośrodka Zarybieniowego Okręgu PZW Sieradz w Zielęcicach.

Skrócony opis operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie stawowym Ośrodka Zarybieniowego Okręgu PZW Sieradz w Zielęcicach.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 90208.2.

Kwota Wkładu EFMR: 67656.15.

Kod Pocztowy: 98-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00024-6521.5-OR0500034/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Noras Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tradycyjne i przyjazne środowisku praktyki w chowie i hodowli ryb w obiekcie Poręba Wielka.

Skrócony opis operacji: Na stawach karpiowych: Jeżówka-Loliny. Grabowiec Mały. Grabowiec Duży. Dyrdoły. Granicznik i Okrągły realizowane będą zobowiązania zawarte w pakiecie 1 – podstawowym. obejmującym łączne i nieprzerwane wypełnianie wszystkich poniższych wymogów: roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb. wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do dnia 15 września oraz w pakiecie 2 – rozszerzonym. ale wyłącznie w zakresie wymogu 2.1 tj. Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 440368.06.

Kwota Wkładu EFMR: 165138.02.

Kod Pocztowy: 43-227.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00012-6521.3.1-OR0600003/19.armir szczecin, radom chorzowska, żytowań, arim, narosl na lisciu krzyżówka, poczta wybickiego, dyrektor kowr, kredyty na zakup ziemi, olimpia pałyga, wniosek armir, aktualne ceny trzody chlewnej, rozporządzenie w sprawie podziału nieruchomości, sztumska wieś, piasek cena za m3 2018, przewodniczącą, grójeckie…