00028-6526-DPT00034/18 Samorząd Województwa Dolnośląskiego

By | 24 czerwca 2022

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Dolnośląskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wdrażanie PO RYBY – zatrudnienie pracowników w okresie czerwiec 2018 r. – grudzień 2018 r..

Skrócony opis operacji: • Finansowanie wynagrodzeń brutto wraz z wszelkimi przyznanymi dodatkami pracownikowi oraz składkami płaconymi przez pracodawcę (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płacone przez pracodawcę oraz składka na Fundusz Pracy) pracowników zaangażowanych w realizację PO RYBY 2014-2020. Zgodnie z „Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego” pracownikom przysługuje wynagrodzenie za pracę w ramach kosztów kwalifikowalnych. t.j. wynagrodzenie zasadnicze (w tym wynagrodzenie chorobowe) oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia. w tym m.in.: dodatek funkcyjny. dodatek za wieloletnią pracę. dodatek specjalny. dodatek programowy. wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. szkoleniowego oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy• Finansowanie nagród wraz ze składkami płaconymi pr.

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1032531.

Kwota Wkładu EFMR: 774398.25.

Kod Pocztowy: 50-411.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00028-6526-DPT00034/18.


Rozwój edukacji morskiej młodzieży z obszaru LGD Dorzecze Łeby poprzez realizację programu edukacyjnego dla 350 osób. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łebski Klub Żeglarski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój edukacji morskiej dla mieszkańców obszaru LGD Dorzecze Łeby.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozwój edukacji morskiej młodzieży z obszaru LGD Dorzecze Łeby poprzez realizację programu edukacyjnego dla 350 osób..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 333851.48.

Kwota Wkładu EFMR: 241207.68.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00240-6523.2-SW1110373/18/19.


Stworzenie infrastruktury turystycznej poprzez budowę obiektów turystycznych (domki na drzewie) oraz stworzenie dwóch nowych miejsc pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RIVER PARK MARTA BASTA-ŁYSOŃ LESZEK ŁYSOŃ SPÓŁKA JAWNA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług turystycznych przez River Park Marta Basta-Łysoń. Leszek Łysoń Spółka jawna.

Skrócony opis operacji: Budowa domków na drzewie oraz zakup wyposażenia.

Cel operacji: Stworzenie infrastruktury turystycznej poprzez budowę obiektów turystycznych (domki na drzewie) oraz stworzenie dwóch nowych miejsc pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 404942.32.

Kwota Wkładu EFMR: 135563.1.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00026-6523.2-SW0610013/18.królik sika na czerwono, przetargi kowr, akt powołania, portal irzplus, anna bilska-janosik, księżomierz, armir gov, komisja wyborcza 2020 praca, arimr tarnów, kolczyk, jak sprawdzić nr działki, leżenica, pk wne, 80 zł ile to euro, kto może kupić ziemię rolną 2019, dotacja na samochód dostawczy 2017, polska smakuje, komitet wyborczy psl, jan ludwiczak, w którym roku rozegrała się bitwa pod racławicami, rozdzielczość spektralna, gimnazjum w mietkowie, zwolnienie z płacenia zus…