00028-6526-DPT00034/18 zez pracodawcę (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płacone przez pracodawcę oraz składka na Fundusz Pracy) pracowników zaangażowanych w realizację PO RYBY 2014-2020. 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

By | 24 maja 2013

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 256152.01 00010-6526-DPT00048/18/19

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zez pracodawcę (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płacone przez pracodawcę oraz składka na Fundusz Pracy) pracowników zaangażowanych w realizację PO RYBY 2014-2020..

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Nazwa operacji: 2018-06-01.

Skrócony opis operacji: 2018-12-01.

Cel operacji: 256152.01.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 192114.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 50-411.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 7 – Pomoc techniczna.

Kod Pocztowy: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

Państwo: 7.01.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00010-6526-DPT00048/18/19.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00028-6526-DPT00034/18.


Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej” w nakładzie 500 egz. i kolportaż książki w grupach docelowych: młodzież. dorośli. seniorzy. niepełnosprawni. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej”.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wydanie publikacji pt. „Morska fara Rzeczypospolitej” w nakładzie 500 egz. i kolportaż książki w grupach docelowych: młodzież. dorośli. seniorzy. niepełnosprawni..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24150.

Kwota Wkładu EFMR: 16957.5.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00110-6523.2-SW1110228/18.


Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LSR w tym gminy Tychowo poprzez budowę centrum rekreacyjno turystycznego w Bukówku. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tychowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku centrum rekreacyjno turystycznego w Bukówku gm. Tychowo.

Skrócony opis operacji: 2.1.1. Tworzenie. rozwój. wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lubterytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infra.

Cel operacji: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LSR w tym gminy Tychowo poprzez budowę centrum rekreacyjno turystycznego w Bukówku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 367996.19.

Kwota Wkładu EFMR: 106250.

Kod Pocztowy: 78-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00155-6523.2-SW1610227/18.


efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników ARiMR zaangażowanych w realizację zadań związanych z obsługą PO Rybactwo i Morze w latach 2016-2018.

Skrócony opis operacji: sfinansowanie wynagrodzeń pracowników ARiMR w latach 2016-2018.

Cel operacji: efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 15134500.59.

Kwota Wkładu EFMR: 11350875.44.

Kod Pocztowy: 02-822.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6526-MGMiŻŚ00003/18.urząd gminy zalesie, złużycie, rysunek techniczny altany ogrodowej, wybory samorządowe 2018 strzyżów, 95-070 aleksandrów łódzki, drzwi do kotłowni wymagania, kowale 2019 wojciechów program, skróty państw ue, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa piła, rodzaje miękiszu, zdp żnin, dni kleszczewa 2017, biblioteka samsonów, e-wniosek dopłaty bezpośrednie 2020, płatwiowo kleszczowy…