00029-6521.5-OR0600011/18 Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze

By | 24 sierpnia 2015

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe w obiekcie chowu i hodowli ryb BUGAJ.

Skrócony opis operacji: Obiekt chowu i hodowli ryb BUGAJ jest jednym z czterech obiektów Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Położony jest w południowo-zachodniej części stawów zatorskich „Doliny Karpia”woj. małopolskiego. powiat oświęcimski. Powierzchnia ogroblowana stawów hodowlanych obiektu Bugaj według pomiarów ARiMR wynosi 191.26ha. Obiekt ten składa się z 24stawów narybkowych. kroczkowych i handlowych. W obiekcie produkowane są przede wszystkim karpie (uzupełniane tołpygą białą. pstrą. amurem). linem oraz rybami drapieżnymi takimi jak sum. szczupak. sandacz. Gospodarka karpiowa prowadzona jest w systemie dwu lub trzyletnim. W ramach działania 2.5 będą realizowane operacje priorytetu 2 w pakietach 1 i 2 wymóg 2.1. Operacja spełnia wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 738219.35.

Kwota Wkładu EFMR: 553664.51.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00029-6521.5-OR0600011/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 291657.6 00096-6521.5-OR0300021/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: tórych prowadzona jest produkcja karpi oraz dodatkowych gatunków ryb takich jak amur. szczupak. sum..

Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Nazwa operacji: 2018-01-01.

Skrócony opis operacji: 2022-12-01.

Cel operacji: 291657.6.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 218743.2.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 23-313.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Państwo: 2.05.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00096-6521.5-OR0300021/18.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.5-OR1400027/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górski Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja sprzętu na obiekcie stawowym Nowa Sucha.

Skrócony opis operacji: Samochód dostawczy o mocy 140 do 160kmBaseny do transportu żywych ryb o pojemności od 1200 litrów sztuka do1350 litrów sztuka (szyber. rama natleniająca. regulator przepływu tlenu-kompletny. skrzynka ochronna do regulatorów 2 szt. uchwyty do platformy samochodu. guma pod basen 2 szt. uchwyt na 2 butle tlenowe leżące plus montarz)Ciągnik rolniczy o mocy od 65 do 80 KMŁadowacz czołowy o sile udźwigu od 1000kg do 1700kg (wraz z łyżką do materiałów sypkich i widłami do palet).

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 287191.2.

Kwota Wkładu EFMR: 107696.7.

Kod Pocztowy: 05-555.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.1-OR0700014/19.


00069-6521.5-OR0300082/18 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: .2021.

Numer Identyfikacyjny Statku: 00069-6521.5-OR0300082/18.

Nazwa operacji: Tradycyjne. przyjazne środowisku praktyki w hodowli ryb w Gospodarstwie Rybackim Opole Lubelskie Pustelnia Sp.z o. o.

Skrócony opis operacji: Operacja polegać będzie na wypełnieniu założeń dotyczących wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. w tym wypełnienia Pakietu 1 oraz Pakietu 2 w zakresie wymogu 2.1 tj. produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w zał. 2 do rozporządzenia w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w obiekcie chowu i hodowli ryb Pustelnia i Kulig..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 382021.6.

Kwota Wkładu EFMR: 286516.2.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.

Numer Umowy: 00066-6521.5-OR0300078/18.jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego, charakterystyka klasy 7, gmina kowala, zakład pracy chronionej warszawa, koszalin darłowo, tomasz brożyna, weremczuk & wspólnicy, gazeta pomorska radziejow, czy mozna biegac gov pl, potwierdzenie przekazania pieniędzy, praca podlaskie olx, darowizna ziemi rolnej nie rolnikowi, natalia kulczyńska, mlody rolnik 2014, anek do umowy, robert korólczyk katarzyna matusiak-korólczyk, czastary mapa, kpa art 7, karolina erdmann, dz u nr 180 poz 1860, anr poznań, sp3łańcut…