00029-6523.2-SW0210051/18 Gmina Zbiczno

By | 27 stycznia 2017

Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Zbiczno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegającej na budowie ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 150996.77.

Kwota Wkładu EFMR: 72528.8.

Kod Pocztowy: 87-305.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW0210051/18.


Rozwój działalności gospodarczej w ramach wdrożenia na rynek nowych produktów i utworzenia miejsc pracy w wyniku zwiekszenia mozliwości produkcyjnych i dystrybucyjnych poprzez zakup urzadzeń browarniczych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziedzice Browar Rzemieślniczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa spółka komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwinięcie działaności gospodarczej w formie wdrożenia na rynek nowych produktów i utworzenie miejsc pracy związanej z rozbudową produkcji browarniczej..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej w ramach wdrożenia na rynek nowych produktów i utworzenia miejsc pracy w wyniku zwiekszenia mozliwości produkcyjnych i dystrybucyjnych poprzez zakup urzadzeń browarniczych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 576600.

Kwota Wkładu EFMR: 196035.5.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00079-6523.2-SW1210073/18.


Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez modyfikację 105 punktów oświetleniowych i tworzenie instalacji OZE poprzez montaż 2 lamp hybrydowych LED oraz utrzymanie przez okres 5 lat od dnia dokonania płatnoś 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Giżycko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej w Sołectwie Kożuchy Wielkie w Gminie Giżycko.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez modyfikację 105 punktów oświetleniowych i tworzenie instalacji OZE poprzez montaż 2 lamp hybrydowych LED oraz utrzymanie przez okres 5 lat od dnia dokonania płatnoś.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 141940.34.

Kwota Wkładu EFMR: 80569.8.

Kod Pocztowy: 11-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00077-6523.2-SW1410098/17/18.


Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych zmian klimatycznych poprzez budowę 0.9 km trasy pieszo – rowerowej na odcinku Lubań – rzeka Leniwka. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Karczma .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych zmian klimatycznych poprzez budowę 0.9 km trasy pieszo – rowerowej na odcinku Lubań – rzeka Leniwka..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 378238.28.

Kwota Wkładu EFMR: 238000.

Kod Pocztowy: 83-404.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00182-6523.2-SW1110285/18.


rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez przebudowę skweru przy ul. Targowej i ul I. Bojakowskiej w Uniejowie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Uniejów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa skweru przy ul. Tarowej i ul. I.Bojakowskiej w Uniejowie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez przebudowę skweru przy ul. Targowej i ul I. Bojakowskiej w Uniejowie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 579620.23.

Kwota Wkładu EFMR: 254960.05.

Kod Pocztowy: 99-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW0510005/18.


Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Twardogóra .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Domasławice – Goszcz.

Skrócony opis operacji: A. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Domasławice – Goszcz (Droga Powiatowa):1. Roboty przygotowawcze.2. Rozbiórka elementów drogowych.3. Roboty ziemne.4. Przepusty PEHD pod koroną drogi.5. Kanalizacja deszczowa.6. Przebudowy.7. Nawierzchnie.8. Roboty wyko.

Cel operacji: Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 656467.87.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 56-416.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0110009/17/18.elektrownia piotrków trybunalski, wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2018, wschowa, wschowski, lubuskie, kierunkowy 49 151, nr eori co to jest, opłata za paszport 2018, major suchodolski monika, plan bioz dom jednorodzinny, wały chrobrego 4 szczecin, wykonaj polecenia podaj trzy przykłady zastosowania biogazu, 701 komorniki, gruntów, 98-240, edometryczny moduł ściśliwości, lodz.lasy.gov.pl, jak pobrać film ze strony internetowej online, mietków jezioro, miasto na podkarpaciu, youtube lata 60…