00029-6523.2-SW1010022/19 Gmina Giby

By | 5 kwietnia 2011

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Giby i poprawa warunków życia jej mieszkańców poprzez realizację inwestycji użytku publicznego w zakresie budowy pomostu pływającego. utwardzenia dojścia do plaży gminnej. montaż monitoringu i oświetlenia sola 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Giby .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa plaży publicznej w Gibach.

Skrócony opis operacji: 4.4.1. Tworzenie. rozwój. oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej … (Pomost pływający. utwardzenie chodnika. lampy solarne. monitoring. leżaki wypoczynkowe)..

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Giby i poprawa warunków życia jej mieszkańców poprzez realizację inwestycji użytku publicznego w zakresie budowy pomostu pływającego. utwardzenia dojścia do plaży gminnej. montaż monitoringu i oświetlenia sola.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 151732.74.

Kwota Wkładu EFMR: 101887.8.

Kod Pocztowy: 16-506.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW1010022/19.


Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Gajewo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czarnków .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej – Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Gajewo.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Gajewo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 61776.7.

Kwota Wkładu EFMR: 44633.5.

Kod Pocztowy: 64-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW1510041/18.


poprawa jakości życia poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny związanej historycznie z obszarem rybackim poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele Św. Macieja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Cieszków .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja rynku w miejsowości Trzebicko poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele św. Macieja – etap III.

Skrócony opis operacji: tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: poprawa jakości życia poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny związanej historycznie z obszarem rybackim poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele Św. Macieja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 429411.39.

Kwota Wkładu EFMR: 252457.65.

Kod Pocztowy: 56-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0110004/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stankiewicz Janina.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe na stawach rybnych Gospodarstwa Rolnego Janiny Stankiewicz w obrębach Waliły i Pieszczaniki w ramach Pakietu 1 i Wymogu 2.1.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 52465.65.

Kwota Wkładu EFMR: 39349.23.

Kod Pocztowy: 16-040.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00013-6521.5-OR1000013/18.


Rozwój działaności gospodarczej Firmy produkcyjni – Handlowej EM-PLAST Michał Mazur poprzez zakup maszyn i urządzeń do przedsiębiorstwa oraz zatrudnienie 1 osoby. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Firma Produkcyjno-Handlowa EM-PLAST Michał Mazur Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej polegający na zakupie maszyn w celu zwiększenia produkcji do przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz utrzymanie i wzrost zatrudnienia w przedsiebiorstwie w miejscowości Kania..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działaności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru LSR do 2022 roku.

Cel operacji: Rozwój działaności gospodarczej Firmy produkcyjni – Handlowej EM-PLAST Michał Mazur poprzez zakup maszyn i urządzeń do przedsiębiorstwa oraz zatrudnienie 1 osoby..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 101463.53.

Kwota Wkładu EFMR: 37217.25.

Kod Pocztowy: 76-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00098-6523.2-SW1610125/18.telefon do biura, lokomotywa pkp, rzekcin, przychodzko, ostrów podkarpackie, nl kraj, jak wypełnić wniosek o ustalenie kapitału początkowego wzór, marta seweryn, ruwnierz, gmina olsztyn przetargi, świadectwo szkoły zawodowej, strażów, rwt rzeszów, nip arimr, nieruchomości białogard, anna tkacz, dolsko, pocztom, mleczarnia skarszewy, numer producenta arimr…