00029-6526-DPT00015/19 Samorząd Województwa Małopolskiego

By | 22 października 2013

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Małopolskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania informacyjno – promocyjne dotyczące Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” prowadzone od stycznia 2018 r. do grudnia 2020 r. przez Samorząd Województwa Małopolskiego..

Skrócony opis operacji: Działania informacyjno – promocyjne:1. wykonanie zdjęć2. wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych3. wykonanie ścianki wystawienniczej4. wyjazd studyjny5. strona internetowa..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 73102.45.

Kwota Wkładu EFMR: 54826.83.

Kod Pocztowy: 31-156.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00029-6526-DPT00015/19.


Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR RLGDPZ do 2022 roku. poprzez organizację cyklu imprez kulturalno – promocyjnych na terenie pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:.

Cel operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR RLGDPZ do 2022 roku. poprzez organizację cyklu imprez kulturalno – promocyjnych na terenie pięciu Rybackich Lokalnych Grup Działania.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 24999.75.

Kwota Wkładu EFMR: 20186.65.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.3-SW1600006/18.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację budynku Restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie. zakup wyposażenia kuchennego oraz zakup lamp solarnych. co pozwoli na utworzenie Zintegrowanego pakietu turystycznego „Aktywne Mazury”. a także utworzeni 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SeaLand Travel and Locations Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Budynku Restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie poprzez remont dachu i pomieszczeń kuchennych. zakup wyposażenia wyposażenia do kuchni oraz zakup solarnych lamp oświetleniowych w celu zapewnienia najwyższej jakości usług restauracyjnych i gast.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację budynku Restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie. zakup wyposażenia kuchennego oraz zakup lamp solarnych. co pozwoli na utworzenie Zintegrowanego pakietu turystycznego „Aktywne Mazury”. a także utworzeni.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 172958.12.

Kwota Wkładu EFMR: 70978.55.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00073-6523.2-SW1410088/17/18.


2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sekto 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kontrola Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 u beneficjentów Programów Operacyjnych. w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. w samorządach wojewódzkich oraz w Urzędach Marszałkowskich..

Skrócony opis operacji: Koszty delegacji przedstawicieli Instytucji Zarządzającej. którzy przeprowadzali kontrole w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) w odniesieniu do Instytucji Pośredniczących oraz beneficjentów..

Cel operacji: 2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sekto.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140225.27.

Kwota Wkładu EFMR: 105168.95.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00018-6526-DPT00005/19.


Zachęcanie do inwestowania w sektorze przetwarzania i obrotu. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „MARLIN” Anna i Piotr Topczewscy Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa stacji zalew. remont pomieszczeń przetwórstwa i zaplecza socjalnego. oraz zakup środków transportu. maszyn i urządzeń mających wpływ na oszczędzanie energii i zmniejszenie oddziaływania na środowisko oraz poprawiające higienę. zdrowie i warunki pracy a także udoskonalające produkty poprzez innowacyjny proces technologiczny..

Skrócony opis operacji: Budowa urządzeń stacji zalew. remont pomieszczeń przetwórstwa i zaplecza socjalnego. oraz zakup środków transportu. maszyn i urządzeń mających wpływ na oszczędzanie energii i zmniejszenie oddziaływania na środowisko oraz poprawiające higienę. zdrowie i warunki pracy a także udoskonalające produkty poprzez innowacyjny proces technologiczny..

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektorze przetwarzania i obrotu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2860174.06.

Kwota Wkładu EFMR: 1072565.25.

Kod Pocztowy: 78-132.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00007-6524.4-.


Stworzenie przestrzeni ekspozycyjnej (sali) na potrzeby prezentacji przez Muzeum w Darłowie (Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie) zbiorów marynistycznych: turystom i mieszkańcom Darłowa. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zamek Książąt Pomorskich-Muzeum w Darłowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ekspozycja morska i rybacka na Zamku w Darłowie – odbudowa historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Stworzenie przestrzeni ekspozycyjnej (sali) na potrzeby prezentacji przez Muzeum w Darłowie (Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie) zbiorów marynistycznych: turystom i mieszkańcom Darłowa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 605306.11.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00203-6523.2-SW1610255/18/19.


Celem operacji jest zwiększenie rozwoju firmy oraz stworzenie warunków do dalszych inwestycji oraz zatrudnienie 4 osów do pracy sezonowej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świstak Agnieszka.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju dzialalności gospodarczej Sanatorium „Muszelka” Agnieszka Świstak..

Skrócony opis operacji: Zakup pawilonu handlowego Arena Empiro. zakup maszyny do lodów świderki oraz maszyny do produkcji napojów mrożonych..

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie rozwoju firmy oraz stworzenie warunków do dalszych inwestycji oraz zatrudnienie 4 osów do pracy sezonowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 150000.

Kwota Wkładu EFMR: 63750.

Kod Pocztowy: 72-401.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00127-6523.2-SW1610179/18.


poprawa konkurencyjności podmiotu gospodarczego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna Czersk .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności spółdzielni socjalnej w zakresie usług poligraficznych i zagospodarowania zieleni.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: poprawa konkurencyjności podmiotu gospodarczego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 67116.39.

Kwota Wkładu EFMR: 25101.35.

Kod Pocztowy: 89-650.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00245-6523.2-SW1110355/18/19.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Szamocin poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 30079/18/19.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Szamocin na terenie działki nr 964. obręb 0001 Szamocin. jednostka ewidencyjna Szamocin”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej tworzenie. rozwój oraz wyposażenie i.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Szamocin poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 64429.58.

Kwota Wkładu EFMR: 28333.05.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00067-6523.2-SW15.urząd miasta bolesławiec bip, gimnazjum w wierzchlesie, wniosek o restrukturyzację, suchobieg, gminagorzyce, gmina wąsosz podlaskie, łódź plan zagospodarowania przestrzennego, aktualnosci swidwin, znak substancje trujące, komisje wyborcze poznań, olsztyn majówka 2019, w każdej z przedstawionych sytuacji dorysuj, opłata jakościowa, wiosenne zwierzęta, jeden siedem, klasa antypoślizgowości, ustawa covid, praca radca prawny oferty, scanned, bufor gazu, struktura miasta, bip kobierzyce…