00029-6526-DPT00015/19 zygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 2016-01-01

By | 13 lipca 2020

2016-01-01 155034.75 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01.

Nazwa operacji: 2019-06-01.

Skrócony opis operacji: 206713.

Cel operacji: 155034.75.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 31-156.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 – Pomoc techniczna.

Kwota Wkładu EFMR: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

Kod Pocztowy: 7.01.2021.

Państwo: 00012-6526-DPT00039/18/19.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00029-6526-DPT00015/19.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Inwestycje w zakresie optymalizacji produkcji i poprawy łańcucha zbytu.

Skrócony opis operacji: sortownik wagowy. tunelowa myjka. ciągnik scania. smitz cargobull. biznes plan.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 936125.14.

Kwota Wkładu EFMR: 351046.92.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00013-6524.4-OR1600018/17/18.


2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubelskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty związane z funkcjonowaniem Oddziału PO RYBY w okresie od 1.06.2018 r. do 30.07.2019 r..

Skrócony opis operacji: Zakres kosztów: Eksploatacja samochodu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Usługa kopia monochromatyczna i kopia kolorowa.

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 8391.38.

Kwota Wkładu EFMR: 6293.53.

Kod Pocztowy: 20-029.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00030-6526-DPT00017/19.norma konstrukcje stalowe, gmina krośnice bip, ubyszów, e-wniosek dopłaty bezpośrednie 2019, lo skierniewice, prymusowa wola, logowanie arimr, wniosek o pomoc suszową 2019, brzeźno wielkopolskie, co mozna zrobic z odpadow, piaski (powiat świdnicki), odmiana kot, wyry śląskie, skrót ch, 18.30 brutto ile to netto, wymiary wieńca, rzut więźby dachowej płatwiowo kleszczowej, urzad gminy brodnica…