00030-6521.5-OR0600021/18 Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

By | 7 września 2013

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim w Wierzchosławicach”.

Skrócony opis operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia i wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb” w obiekcie G.R. w Wierzchosławicach-będącego jedn.org. Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska-składającego się m.in. z 9 stawów hodowlanych: Śledziowskie I i II. Wróblik Stary i Nowy. Maruszka. Błotnica Mała. Okniska. Błotnica Duża. Stradowski o łącznej powierzchni ogroblowanej 111.73ha. działania będą obejmować w okresie 5 letnim (2018-2022) wypełnianie zasad dobrej praktyki rybackiej w zakresie wymogów weteryn. i posiadania WNI. sprawozdawczości statystycznej. stosowania co najmniej min. obsad karpia. prowadzenia ksiąg stawowych. przeszkolenia w zakresie dobrostanu ryb. Dodatkowo realizowane będą jednocześnie wymogi zawarte w pak. 1 i pak.2 w zakresie 2.2 tj. roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500kg/ha. wykaszanie ok.7700mb(~70%) grobli stawowych. co najmniej dwukrotnie w sezonie do 15wrzesnia. produkcja ryb dod.min.3%masy karpia. Operacja spełnia wymagania..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 432345.

Kwota Wkładu EFMR: 324258.75.

Kod Pocztowy: 33-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00030-6521.5-OR0600021/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 453377.85 00028-6521.5-OR0600019/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: w ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb.Operacja spełnia wymagania.

Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Nazwa operacji: 2018-01-01.

Skrócony opis operacji: 2022-12-01.

Cel operacji: 453377.85.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 340033.38.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 32-125.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Państwo: 2.05.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00028-6521.5-OR0600019/18.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwa.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00018-6521.3.1-OR0600007/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Z .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodnośrodowiskowe w obiekcie chowu i hodowli ryb PRZERĘB.

Skrócony opis operacji: Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze IRŚ w Olsztynie zamierza realizować operację w ramach działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w ramach zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasdy dobrej praktyki rybackiej w ramach Pakietu 1 i 2. Operacja będzie realizowana w obiekcie chowu i hodowli ryb PRZERĘB na 19 stawach o łącznej powierzchni ogroblowanej 457.09 ha w okresie pięciu lat /2018-2022/..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1780365.55.

Kwota Wkładu EFMR: 1335274.16.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00017-6521.3.1-OR0600005/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Trzy Pstrągi „Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz spółka cywilna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie ośrodka pstrągowego Niemica II.

Skrócony opis operacji: Budowa obiektu oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń:Mikrosito wydajn. 500 ltr / sek. oczko 60 mikronów .Mieszadło poziome (zatapialna pompa śmigłowa) o mocy 2.5 kW z osprzętem . Pompa zatapialna. Pompa zatapialna odwodnieniowa . System napowietrzania dwóch komór degazyfikacyjnych oraz kanału. Pompy śmigłowa do studni natleniających. Agregat prądotwórczy 250 kVA. Myjka na gorącą wodę ciśn.. Prasa do kartonów i tworzyw sztucznych. pneumatyczna. stopień kompresji 85-90%. Wózek widłowy LPG. Wytwornica lodu o wydajności 1000 kg / 24 godz.. Waga do ryb żywych obciążenie 30 kg. działka 50 gram. Waga platformowa o wym. 0.5m x 0.5m nośność 150 kg. Waga pomostowa o wym. 1.5m x 1.5m nośność 3 tony. Zakup narybku. Przyczepa rolnicza o ładowności 10 ton trójstronny wywrót. Agregat prądotwórczy 170 kVA. Sortownica do ryb 4-torowa. Pompa do ryb o wydajn. 10 – 10 000 kg / godz. i wysokości do 9 metrów. Podnośnik do ryb typu „śruba Archimedesa”.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 9387291.63.

Kwota Wkładu EFMR: 3520234.35.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00013-6521.3.1-OR1600030/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuśmierczak-Kuceł Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Anna Kuśmierczak -Kuceł polegająca na zakupie sprzętu poprawiającego warunki pracy.

Skrócony opis operacji: Zakup środków transportu. maszyn i urządzeń. łodzi oraz montaż silosu..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 250178.39.

Kwota Wkładu EFMR: 93036.75.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00012-6521.3.1-OR0300011/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działanie Wodno- środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 202306.3.

Kwota Wkładu EFMR: 151729.72.

Kod Pocztowy: 44-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00025-6521.5-OR1200027/18.powiat brodnicki, poznań szpital lutycka, przychodnia pruszcz wojska polskiego, biblioteka zapolice, wsip lublin, czy religia wlicza się do średniej ocen, humusowanie, rozstaw łat pod onduline, wniosek o dopłaty do materiału siewnego 2020, przedwojenne księgi wieczyste, trzoda chlewna cena, nieruchomości pszów, rozliczenie godzin ponadwymiarowych tabela, bartoszyce gdańsk, antybiotyk po terminie, 98 200 sieradz, wypadek w godurowie, 18-210 szepietowo, armir lublin, cegielnia słoniawy…