00030-6523.2-SW1410036/17/18 Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o.

By | 7 października 2019

Wyposażenie przepompowni scieków w Rudłowie i Bemowiźnie w 2 nowe szafy sterownicze z sondami hydrostatycznymi 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup i modernizacja układów sterowania do 2 przepompowni ścieków wraz z przystosowaniem przepompowni ścieków do systemu monitoringu firmy.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Wyposażenie przepompowni scieków w Rudłowie i Bemowiźnie w 2 nowe szafy sterownicze z sondami hydrostatycznymi.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43900.

Kwota Wkładu EFMR: 29750.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1410036/17/18.


Wsparcie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i akwakultury poprzez podjęcie działań przeciwdziałających kłusownictwu polegających na budowie ogrodzenia magazynów rybnych oraz instalacje systemu monitorującego na terenie Gospodarstw Rybackich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Rybacki Zakład Doświadczalny Zator .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zabezpieczenie magazynów rybnych oraz stawów hodowlanych przed kłusownictwem poprzez modernizację ogrodzenia i instalacje systemu monitorujacego.

Skrócony opis operacji: Ogrodzenie magazynów rybnych oraz monitoring.

Cel operacji: Wsparcie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i akwakultury poprzez podjęcie działań przeciwdziałających kłusownictwu polegających na budowie ogrodzenia magazynów rybnych oraz instalacje systemu monitorującego na terenie Gospodarstw Rybackich .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 138309.13.

Kwota Wkładu EFMR: 58780.9.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW0610027/17/18.


Różnicowanie prowadzonej działalności rybackiej poprzez utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą dla społeczności lokalnej oraz zatrudnienie jednego pracownika w ramach prac sezonowych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maniara Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Różnicowanie działalności rybackiej poprzez utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia o.

Cel operacji: Różnicowanie prowadzonej działalności rybackiej poprzez utworzenie działalności usługowej wspomagającej produkcję rolniczą dla społeczności lokalnej oraz zatrudnienie jednego pracownika w ramach prac sezonowych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 192280.

Kwota Wkładu EFMR: 81719.

Kod Pocztowy: 28-363.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00071-6523.2-SW1310088/19.


Rozwój działalności rybackiej Sławomira Krudys poprzez zakup samochodu terenowo-dostawczego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krudys Sławomir Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu terenowo-dostawczego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności rybackiej Sławomira Krudys poprzez zakup samochodu terenowo-dostawczego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140000.

Kwota Wkładu EFMR: 59500.

Kod Pocztowy: 23-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW0910059/18/19.krzysztof kacprzyk, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa radom, rusiec łódzki, życiny, gorajec stara wieś, gwarant, łącznik opolskie, kowr oferty pracy, dni smigla 2019, przekazuje, jaki przekrój kabla do oświetlenia, projekt jazu, przodkowo gmina, urząd gminy wartkowice, szkoła podstawowa w henrykowie, bydło małopolska…