00030-6526-DPT00017/19 ia PO Rybactwo i Morze 2014-2020. 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

By | 21 stycznia 2020

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 170301.96 00030-6526-DPT00028/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ia PO Rybactwo i Morze 2014-2020..

Numer Identyfikacyjny Statku: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Nazwa operacji: 2016-01-01.

Skrócony opis operacji: 2018-05-01.

Cel operacji: 170301.96.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 127726.47.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 20-029.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 7 – Pomoc techniczna.

Kod Pocztowy: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

Państwo: 7.01.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00030-6526-DPT00028/18.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00030-6526-DPT00017/19.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2016.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 59716.13.

Kwota Wkładu EFMR: 45682.84.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.4-SW0210002/16.


2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Refundacja kosztów umów zleceń zawartych od 1 grudnia 2015r. do 31 sierpnia 2018r..

Skrócony opis operacji: Umowy zlecenia zawarte przez MGMiŻŚ z osobami. które swoimi zadaniami wspierały pracowników Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014-2020. zaangażowanych we wdrażanie Programu..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 343232.02.

Kwota Wkładu EFMR: 257424.01.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00017-6526-DPT00030/18.sipma z-276/1 dane techniczne, dawny pszczelarz, 63-910 miejska górka, radkow, mm skrót, gałów wrocław, www net bank pl wschowa, rynek mleka w polsce, arimr wnioski 2020, jaź smak, inspektorat budowlany, umowa dzierżawy budynków gospodarczych, rzeka sanna, urząd gminy lipusz, sołtysy, krywiatycze, witoszyńce, system nabór, bobrowka, joanna tunney, remondis nip…