00030-6526-DPT00017/19 Samorząd Województwa Lubelskiego

By | 8 kwietnia 2015

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubelskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty związane z funkcjonowaniem Oddziału PO Ryby w okresie od stycznia 2016r. do maja 2018r..

Skrócony opis operacji: Samorząd Województwa pełni funkcję instytucji pośredniczącej w ramach priorytetu 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w programie operacyjnym Rybactwo i Morze. Pełnienie roli instytucji pośredniczącej nakłada na Samorząd Województwa szereg obowiązków związanych m.in. z efektywnym zarządzaniem programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań. przeprowadzeniem kontroli. monitorowaniem i ewaluacją programem. Koszty objęte wnioskiem o dofinansowanie obejmują m.in.: eksploatację samochodu. wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020. podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020. informację i promocję PO Rybactwo i Morze 2014-2020. zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wdrażan.

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 8391.38.

Kwota Wkładu EFMR: 6293.53.

Kod Pocztowy: 20-029.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00030-6526-DPT00017/19.


zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dzierżyńska Małgorzata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa i modernizacja istniejącego zakładu przetwórstwa i wędzenia ryb.

Skrócony opis operacji: I etap budynek socjalno – biurowy. magazynowy. zbiornik na ścieki.teren. dostawa urządzeń chłodniczych II etap – urządzenia do mydła. czajnik. kosz na noże. kuchenka mikrofalowe. myjka do butów. kurtyna pow. nadziewarka próżniowa. piec. regały umywalki. wagi. wytwornice lodu. komora wędzarniczo. paletyzatel.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2996660.23.

Kwota Wkładu EFMR: 1088798.4.

Kod Pocztowy: 19-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Numer i nazwa działania: 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

kod działania: 5.04.2021.

Numer Umowy: 00006-6524.4-OR1400006/17/18.


Wyposażenie obiektu gospodarki rybackiej służącego do chowu i hodowli ryb w sprzęt poprzez zakup minikoparki wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup minikoparki wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Wyposażenie obiektu gospodarki rybackiej służącego do chowu i hodowli ryb w sprzęt poprzez zakup minikoparki wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 267000.

Kwota Wkładu EFMR: 113475.

Kod Pocztowy: 49-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW0810002/17.


Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą „Tomasz Rutkowski FIRMA RUTKOWSKI USŁUGOWO-HANDLOWA” poprzez zakup fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej i minikoparki oraz utrzymanie jednego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ładowarki teleskopowej oraz minikoparki w celu rozwijania działalności gospodarczej oraz utrzymania jednego miejsca pracy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą „Tomasz Rutkowski FIRMA RUTKOWSKI USŁUGOWO-HANDLOWA” poprzez zakup fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej i minikoparki oraz utrzymanie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 357368.48.

Kwota Wkładu EFMR: 121474.35.

Kod Pocztowy: 87-321.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00046-6523.2-SW0210014/18/19.wyniki wyborów 2019 do senatu, cięcie koszyczkowe, sufit z płyt gk, grubo mielona mąka pokarm dla opasów, ww zbiornik, krajno parcele, kierunkowy 359, połącz nazwy miejscowości położonych na nizinie mazowieckiej z nazwami ich atrakcji turystycznych, nowelizacja ustawy rolnej 2018, a25 egzamin, rgp, nie staje, ławy fundamentowe żelbetowe, licencjodawca, wniosek o zameldowanie, arimr gov pl dla beneficjenta system teleinformatyczny wniosek przez internet ewniosekplus, gops ciechanów, wycena robót budowlanych, barakowozy wojskowe, wycena materiałów, bip iłowo osada…