00030-6526-DPT00017/19 Samorząd Województwa Lubelskiego

By | 25 września 2012

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubelskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty związane z funkcjonowaniem Oddziału PO RYBY w okresie od 1.06.2018 r. do 30.07.2019 r..

Skrócony opis operacji: Zakres kosztów: Eksploatacja samochodu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 Usługa kopia monochromatyczna i kopia kolorowa.

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 8391.38.

Kwota Wkładu EFMR: 6293.53.

Kod Pocztowy: 20-029.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00030-6526-DPT00017/19.


Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gościno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dargocice poprzez budowę publicznie dostępnej ścieżki rowerowej tj. miejsca rekeracji i wypoczynku na terenie Gminy Gościno.

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej.

Cel operacji: Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 424279.95.

Kwota Wkładu EFMR: 180318.15.

Kod Pocztowy: 78-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00056-6523.2-SW1610020/17/18.arimr bydgoszcz, kowr lublin adres, kurs euro 2019, gdańsk plan zagospodarowania przestrzennego, powieszchni, cmentarz rysunek, grażyna sawicka, państwo na ł, glowaczow, regionie, arimr pabianice, a 6300, nazwy kont księgowych, mieszałki, krzewy na działkę, krzewsk, typy gospodarki, doradztwo rolnicze, młodego, systemy jakości żywności, dalków, gdańsk powiat i gmina, fcc tarnobrzeg, kowr gorzów…