00031-6523.2-SW0210041/17/18 Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz

By | 10 grudnia 2016

Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą „Tomasz Rutkowski firma Rutkowski Usługowo-Handlowa” poprzez zakup fabrycznie nowej koparko ładowarki i utworzenie nowego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup koparko ładowarki w celu rozwijania działalności gospodarczej oraz utworzenia nowego miejsc pracy..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą „Tomasz Rutkowski firma Rutkowski Usługowo-Handlowa” poprzez zakup fabrycznie nowej koparko ładowarki i utworzenie nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 360000.

Kwota Wkładu EFMR: 122369.4.

Kod Pocztowy: 87-321.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00031-6523.2-SW0210041/17/18.


Dywersyfikacja i różnicowanie prowadzonej działaności. poprzez rozbudowę oraz wyposażenie ośrodka jeździeckiego oraz utrzymanie i utworzenie nowego stanowiska pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piastowska Ewa.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa standardu Ośrodka Jeździeckiego ZAGRODA KONiWODA w Bąkowie gm. Trzebielinko w celu dostosowania do profilu rekreacyjno-sportow-terapeutycznego.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja i różnicowanie prowadzonej działaności. poprzez rozbudowę oraz wyposażenie ośrodka jeździeckiego oraz utrzymanie i utworzenie nowego stanowiska pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 200207.95.

Kwota Wkładu EFMR: 75368.88.

Kod Pocztowy: 77-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00174-6523.2-SW1110303/18.


rozwój działalności gospodarczej. na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zakup samochodu ciężarowego wraz ze specjalistycznymi basenami do przewozu ryby żywej oraz utworzenie jednego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suchanowski Henryk.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu ciężarowego wraz ze specjalistycznymi basenami do przewozu żywych ryb.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie .łodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: rozwój działalności gospodarczej. na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zakup samochodu ciężarowego wraz ze specjalistycznymi basenami do przewozu ryby żywej oraz utworzenie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 490125.26.

Kwota Wkładu EFMR: 204856.8.

Kod Pocztowy: 95-070.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00034-6523.2-SW0510011/18.


Celem operacji jest wzrost produkcji pstrąga oraz unowocześnienie gospodarstwa rybackiego wnioskodawcyna obiekcie TRZEBIESZA. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pyć Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja oraz wyposażenie w sprzęt i urządzenia w gospodarstwie rybackim Pstrąg Pustelnia..

Skrócony opis operacji: 4.1Podnoszenie wartości produktów.tworzenie miejsc pracy.zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest wzrost produkcji pstrąga oraz unowocześnienie gospodarstwa rybackiego wnioskodawcyna obiekcie TRZEBIESZA..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 561312.6.

Kwota Wkładu EFMR: 238557.6.

Kod Pocztowy: 24-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0310005/17/18.czy policja moze powiedziec kto dzwonil, praca skepe, nieruchomości barcin, warmińsko-mazurskim, kontrola youtube, szkoła breń, nowosielce przeworskie, tucze, langiewicza poznań, urzad gminy jaworze, nowowiejskiego 6 poznań, łączenie zbrojenia na zakład, poczta kostomłoty, 64-000, czy o, grodzanów, stolica zjednoczonych emiratów arabskich, hektar przeliczeniowy 2018 jak obliczyć, sto złoty, kazimierz borowiec, mariola kalinowska…