00031-6523.2-SW1310032/18 Stowarzyszenie „Nad Nidą”

By | 24 stycznia 2021

Celem projektu jest stworzenie unikatowego i innowacyjnego przewodnika po łowiskach wędkarskich i rybackich na terenie Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w formie filmu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Nad Nidą” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: ” Gdzie na ryby – przewodnik” – film po łowiskach wedkarskich i rybackich. na terenie Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem projektu jest stworzenie unikatowego i innowacyjnego przewodnika po łowiskach wędkarskich i rybackich na terenie Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w formie filmu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 100000.

Kwota Wkładu EFMR: 68000.

Kod Pocztowy: 28-305.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00031-6523.2-SW1310032/18.


Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup wyposażenia monitorującego. służącego do walki z kłusownictwem oraz utrzymanie go przez 5 lat od daty płatności końcowej przez ARiMR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Walka z kłusownictwem w celu zachowania i zabezpieczenia różnorodności biologicznej oraz przywrócenia i zabezpieczenia potencjału produkcyjnego rzek na terenie LGD.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Cel operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup wyposażenia monitorującego. służącego do walki z kłusownictwem oraz utrzymanie go przez 5 lat od daty płatności końcowej przez ARiMR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25593.5.

Kwota Wkładu EFMR: 18288.6.

Kod Pocztowy: 82-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00096-6523.2-SW1410052/18/19.


Różnicowanie działalności rybackiej poprzez budowę stawu rekreacyjnego i budynków letniskowych mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Marki 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaskot Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa stawu rekreacyjnego i budynków letniskowych mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Marki.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Różnicowanie działalności rybackiej poprzez budowę stawu rekreacyjnego i budynków letniskowych mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Marki.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 563393.12.

Kwota Wkładu EFMR: 239440.75.

Kod Pocztowy: 39-450.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW0910013/17/18.lista obecności umowa zlecenie, gospodarka rolna, schemat ideowy instalacji elektrycznej, gmina waganiec, dalechowice, zarząd dróg elbląg, arimr rejestracja zwierząt przez internet, wniosek online, etanol w warunkach normalnych jest substancją, duplikat karty sim t-mobile 2018, znak materiały radioaktywne, arimr.gov.pl, dacia duster rozmiar opon, nieruchomosci 55, plug dlutowy, rolnicy podlasie sezon 3…