00031-6523.2-SW1610071/17/18 Gmina Bielice

By | 30 stycznia 2017

Celem operacji jest utowrzenie infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z budową pomostu przy jeziorze Babińskim w miejscowości Babin. gmina Bielice na obszarze historycznie związanym z działalnością rybacką. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Bielice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z budową pomostu przy jeziorze Babińskim w miejscowości Babin..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Celem operacji jest utowrzenie infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z budową pomostu przy jeziorze Babińskim w miejscowości Babin. gmina Bielice na obszarze historycznie związanym z działalnością rybacką..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 163832.01.

Kwota Wkładu EFMR: 84946.45.

Kod Pocztowy: 74-202.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00031-6523.2-SW1610071/17/18.


ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wieczorek Iwona.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja istniejących stawów rybnych obiektu „Zawólcze”.

Skrócony opis operacji: Modernizacja istniejących stawów oraz zakup maszyn i urządzeń..

Cel operacji: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3999349.51.

Kwota Wkładu EFMR: 1499756.07.

Kod Pocztowy: 28-131.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00156-6521.3.1-OR0300041/17/19.sp wola rokietnicka, urząd stanu cywilnego malbork, terytorialna komisja wyborcza 2018, nasz zloty stok, osieczna jezioro, kody taric, polityka równych odległości, eksport z polski, rolnik definicja, staż pracy w rolnictwie, wekslowe poręczenie, porady prawne kłodzko, plan b radków, iwona szatkowska, błędy kontroli kompletności arimr, treść mapy ewidencyjnej, składana na tarlisku, traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej dz u…