00032-6521.5-OR1600012/18 Gospodarstwo Rybackie Mazanów Sp z o.o.

By | 11 września 2021

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mazanów Sp z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Operacje wodnośrodowiskowe w gospodarstwie Rybackim Mazanów.

Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje realizację tradycyjnych i orzyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w Gospodarstwie Rybackim Mazanów. W skład gospodarstwa wchodzi 9 stawów obejmujących 78.06 ha powierzchni ogroblowanej. w ramach operacji realizowane bedzie pakiet 1 ( łącznie wymóg 1.1. i 1.2) oraz pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1. Oba pakiety będa realizowane nieprzerwanie w okresie 2018-2022 na cąłej powierzchni ogroblowanej gospodarstwa. Produkcja ryb jest prowadzona z zachowaniem zasad dobrej praktyki rybackiej. arealizacjaoperacji jest komplementarns z istniejąca infrasturkturą. parkim maszynowym i stosowaną technologią chowu.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 300771.9.

Kwota Wkładu EFMR: 225578.92.

Kod Pocztowy: 24-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury .

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00032-6521.5-OR1600012/18.


POL023300541 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300541.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej..

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-19 przez 30 dni..

Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43500.

Kwota Wkładu EFMR: 21750.

Kod Pocztowy: 76-107.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00277-6520.10-OR1600071/17.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieleń Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie Zalesie.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46389.45.

Kwota Wkładu EFMR: 34792.08.

Kod Pocztowy: 55-106.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00003-6521.5-OR0100035/18.


POL037302077 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstw. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302077.

Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa na statku rybackim FRO-31.

Skrócony opis operacji: Zakup i montaż urządzeń zapewniających podniesienie poziomu bezpieczeństwa. zdrowia i warunków pracy.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstw. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 220355.

Kwota Wkładu EFMR: 132213.

Kod Pocztowy: 14-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

kod działania: 1.09.2021.

Numer Umowy: 00019-6520.9-OR1400003/19.gok nowy żmigród, windykacja bezpośrednia, boników, awans zawodowy nauczyciela stażysty, dział spadku w sądzie ile trwa, dopłaty do łąk 2018, gmina kłodawa, młody rolnik 2019 lista, nowe miasto płońsk, pbue, ust ryb, kurs euro słubice, urząd miasta reszel, anr opole kontakt, ryszard walas, galewo, arimr plock, swieto marcina, gry zniszcz lalke…