00032-6523.2-SW0910019/17/18 Szkutnik Marian

By | 23 maja 2014

Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa poprzez stworzenie i rozwijanie usług w zakresie utrzymania sieci melioracyjnych i obiektów stawowych oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby należącej do grupy defaworyzowanej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szkutnik Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika. ładowacza czołowego z łyżką i widłami oraz kosiarki bijakowej tylno-bocznej..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawowa działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa poprzez stworzenie i rozwijanie usług w zakresie utrzymania sieci melioracyjnych i obiektów stawowych oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby należącej do grupy defaworyzowanej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 196308.

Kwota Wkładu EFMR: 77732.5.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW0910019/17/18.


Utworzenie jednego centrum przetwórstwa lokalnego poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego KREMU COLLAGIN i utworzenie jednego nowego miejsca pracy w oparciu o modernizację hali produkcyjno-magazynowo-biurowej przy ulicy Pionierów 13 w Lęborku z wykor 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: IMPETOR s. c. Mateusz Dziedziński Michał Dziedziński .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Hali produkcyjno-biurowej przy ulicy Pionierów 13 w Lęborku na potrzeby utworzenia centrum przetwórstwa lokalnego.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Utworzenie jednego centrum przetwórstwa lokalnego poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego KREMU COLLAGIN i utworzenie jednego nowego miejsca pracy w oparciu o modernizację hali produkcyjno-magazynowo-biurowej przy ulicy Pionierów 13 w Lęborku z wykor.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 843518.61.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 84-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00212-6523.2-SW1110417/18.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację budynku Restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie. zakup wyposażenia kuchennego oraz zakup lamp solarnych. co pozwoli na utworzenie Zintegrowanego pakietu turystycznego „Aktywne Mazury”. a także utworzeni 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SeaLand Travel and Locations Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Budynku Restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie poprzez remont dachu i pomieszczeń kuchennych. zakup wyposażenia wyposażenia do kuchni oraz zakup solarnych lamp oświetleniowych w celu zapewnienia najwyższej jakości usług restauracyjnych i gast.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację budynku Restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie. zakup wyposażenia kuchennego oraz zakup lamp solarnych. co pozwoli na utworzenie Zintegrowanego pakietu turystycznego „Aktywne Mazury”. a także utworzeni.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 172958.12.

Kwota Wkładu EFMR: 70978.55.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00073-6523.2-SW1410088/17/18.


Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia wartości produktów rybactwa na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez wyjazdy studyjne wraz z warsztatami 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Z wody na talerz – zadania wspierające rozwijanie łańcuchów dostaw produktów rybackich – cz. I.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołóstawa i akwakultury.

Cel operacji: Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia wartości produktów rybactwa na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez wyjazdy studyjne wraz z warsztatami.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42024.74.

Kwota Wkładu EFMR: 33934.97.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.3-SW1100002/18/19.


Promocja lokalnego dziedzictwa rybackiego poprzez przeprowadzenie autorskiego programu pt. „Rybackie opowieści portretowe – zapisane twarze”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „W Pucku wzrastam i tworzę” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rybackie opowieści portretowe- zapisane twarze..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja lokalnego dziedzictwa rybackiego poprzez przeprowadzenie autorskiego programu pt. „Rybackie opowieści portretowe – zapisane twarze”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20000.

Kwota Wkładu EFMR: 14450.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00137-6523.2-SW1110222/18.


Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej poprzez remont budynku i utworzenie pensjonatu dla turystów w Stepnicy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Smolarek Ewa.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont budynku i utworzenie pensjonatu dla turystów w Stepnicy..

Skrócony opis operacji: Zakres obejmuje remont budynku mieszkalnego oraz zakup łodzi i wędzarni..

Cel operacji: Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej poprzez remont budynku i utworzenie pensjonatu dla turystów w Stepnicy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 135135.92.

Kwota Wkładu EFMR: 55709.

Kod Pocztowy: 72-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1610047/17/18.kowr gorzów, bip zawichost, wyszęcice, fotowoltaika schemat podłączenia, jak wyglada numer aktu urodzenia, belka 12×12, qwi qwo pro, jackowo pomorskie, urzędy marszałkowskie, dan e, zbigniew tulin, 1:5000, sal 4001…