00032-6523.2-SW1610075/17/18 Gmina Dobrzany Gmina Dobrzany

By | 5 marca 2018

Podniesienie atrakcyjności przestrzennej obszaru oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Krzemieniu poprzez utwardzenie ciągów pieszych i montaż monidła 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dobrzany Gmina Dobrzany.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój kąpieliska w Krzemieniu poprzez utwardzenie ciągów pieszych i montaż monidła.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności przestrzennej obszaru oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Krzemieniu poprzez utwardzenie ciągów pieszych i montaż monidła.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 121756.68.

Kwota Wkładu EFMR: 78654.75.

Kod Pocztowy: 73-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW1610075/17/18.


Rozpowszechnianie i kultywowanie znaczenia tradycji rybactwa i rybołówstwa w Gminie Brzeźnica poprzez organizację 2 wielowymiarowych wydarzeń kulturalnych do czasu złożenia wniosku o płatność 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych promujących i upowszechniających dziedzictwo kulturowe rybołówstwa pod nazwą Piknik rybacki w Łączanach – Wianki 2018 oraz Karpiowe smaki w Brzeźnicy..

Skrócony opis operacji: organizacja wydarzeń kulturalnych.

Cel operacji: Rozpowszechnianie i kultywowanie znaczenia tradycji rybactwa i rybołówstwa w Gminie Brzeźnica poprzez organizację 2 wielowymiarowych wydarzeń kulturalnych do czasu złożenia wniosku o płatność.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 30806.7.

Kwota Wkładu EFMR: 22257.25.

Kod Pocztowy: 34-114.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00034-6523.2-SW0610020/18/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 161019.3 00009-6521.5-OR0900009/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: howu i hodowli ryb należący do Wnioskodawcy. a którego dotyczy operacja zlokalizowany jest w miejscowości Kłapówka. gmina Kolbuszowa. powiat kolbuszowski. Obiekt składa się z 5 stawów o łącznej powierzchni ogroblowanej 41.34 ha..

Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Nazwa operacji: 2018-01-01.

Skrócony opis operacji: 2022-12-01.

Cel operacji: 161019.3.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 120764.47.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 36-100.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Państwo: 2.05.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00009-6521.5-OR0900009/18.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00043-6521.3.1-OR1100039/17/18.urząd gminy pątnów, szkielet dachu dwuspadowego, kino baszta w środzie wlkp repertuar, ogłoszenia radio lipsko, www olecko, kto moze kupic ziemie rolna, elektrogin s.c., patrycja szwarc, zip kielce, ceidg olsztyn, osp róża, produkcja drobiu, farma pv, ceny w wietnamie 2018, wągrowca, ug kaźmierz, agencja nieruchomości rolnej, harmonogram naboru wniosków 2019…