00033-6521.5-OR1300005/18 Gospodarstwo Rybackie S.C. „Ruda Maleniecka”

By | 2 stycznia 2021

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie S.C. „Ruda Maleniecka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodnośrodowiskowe na obiekcie ..STARZYK”.

Skrócony opis operacji: Utrzymanie przyrostu masy ryb poniżej 1500kg/ha. Wykaszanie koron grobli ponad 1/2 dł. i ok. 2.5m. szer. co najmniej dwukrotnie w roku. Produkcja cennych ryb powyżej 3% produkcji karpia..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 404729.45.

Kwota Wkładu EFMR: 303547.08.

Kod Pocztowy: 26-242.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00033-6521.5-OR1300005/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Operacja polegać będzie na wypełnieniu założeń dotyczących wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. w tym wypełnienia Pakietu 1 oraz Pakietu 2 w zakresie wymogu 2.1 tj. produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w zał. 2 do rozporządzenia w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w obiekcie chowu i hodowli ryb Kalinka.

Skrócony opis operacji: Tradycyjne. przyjazne środowisku praktyki w chowie i hodowli ryb w Gospodarstwie Rybackim Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. Obiekt Kalinka.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 90480.85.

Kwota Wkładu EFMR: 67860.63.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi śro.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00137-6521.3.1-OR0300038/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Gospodarstwa Rybackiego Orońsko w sprzęt służący poprawie i dobrostanu zwierząt i poprawie bezpieczeństwa pracy..

Skrócony opis operacji: Piła spalinowa z prowadnicą ok. 38 cm i pojemnością silnika 40-45 cm3 Piła spalinowa z długością cięcia ok. 30 cm. prędkością łańcucha 8 – 9 m/s Samochód terenowy typu pick-up o mocy 150-170 KM. napęd 4×4 Podkaszarki dwużyłkowe o mocy silnika 600-800 W Baseny do transportu żywych ryb o pojemności 700-900 litrów każdy wraz z osprzętem (szyber. rama na-tleniająca. rynna spustowa ok. 1.2 lub rynna na rurę ok. 110-160-200 mm. regulator przepływu tlenu. skrzynka ochronna do regulatorów. uchwyt na 1 butlę tlenową leżącą. guma pod basen. uchwyty mocujące do platformy samochodu) i montażem Aeratory do napowietrzania wody czterołopatkowe o wyd. 45-50 mg/l tlenu na 1 godz. pracy Samochód do transportu ryb na bliźniakach o mocy 150-180 KM. DMC ok. 3.5t Przyczepa dwuosiowa do pick-upa o .

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 382021.6.

Kwota Wkładu EFMR: 286516.2.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.

Numer Umowy: 00066-6521.5-OR0300078/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziuba Henryk.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Operacja polega na realizacji dwóch pakietów – Pakiet 1 i pakiet 2 wymóg 2.1 działań wodno-środowiskowych..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 128535.

Kwota Wkładu EFMR: 96401.25.

Kod Pocztowy: 28-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00059-6521.5-OR1300050/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Sp. z o.o .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie przetwórni ryb przez Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Inwestycje służące poprawie jakości produktów akwakultury lub stanowiące dla nich wartość dodana.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1987492.59.

Kwota Wkładu EFMR: 745309.71.

Kod Pocztowy: 99-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.3.1-OR0500004/17/19.studzienka rewizyjna 315, sztum kamery, www.agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.pl, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa opole, działki kleszczów, logo po, nekla.eu, żerowisko, informacje najnowsze, dentysta lubiąż, pracownik interwencyjny, cena ziemi lubelskie, ugorowanie, gok czarna, bartoszyc, kamil kurosz…