00033-6523.2-SW0610024/18/19 Gmina Tomice

By | 12 września 2015

Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę centrum rekreacyjnego w Radoczy do czasu złożenia wniosku o płatność. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tomice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza.

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane (plac zabaw. siłownia. ciągi komunikacyjne. ogrodzenie). wyposażanie placu zabaw i siłowni oraz pozostałe elementy wyposażania.

Cel operacji: Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę centrum rekreacyjnego w Radoczy do czasu złożenia wniosku o płatność..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 479657.45.

Kwota Wkładu EFMR: 254980.45.

Kod Pocztowy: 34-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW0610024/18/19.


Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ryba na powitanie..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i oszarach akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 61376.

Kwota Wkładu EFMR: 39402.6.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00183-6523.2-SW1610290/18/19.


Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę sceny wraz z widownią i placem zabaw. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ryki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej..

Skrócony opis operacji: 4.4Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym dziedzictwa kulturowego.rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę sceny wraz z widownią i placem zabaw..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 507851.86.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 08-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW0310044/17/18.


Rozwój parku maszynowego restauracji oraz powiększenie i dywersyfikacja asortymentu ryb świeżych poprzez zakup komory chłodniczej i zmywarki kapturowej oraz utworzenie nowego stanowiska pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chodakowski Kamil Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój parku maszynowego restauracji.

Skrócony opis operacji: 1.1.2. Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchach dostaw produktów sektora rybołóstwa. rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i pr.

Cel operacji: Rozwój parku maszynowego restauracji oraz powiększenie i dywersyfikacja asortymentu ryb świeżych poprzez zakup komory chłodniczej i zmywarki kapturowej oraz utworzenie nowego stanowiska pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 36178.86.

Kwota Wkładu EFMR: 13530.3.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00244-6523.2-SW1610386/19.


Rozwój całorocznej infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowy Dwór Gdański .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim..

Skrócony opis operacji: Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym.. roboty sanitarne. roboty elektryczne. promocja..

Cel operacji: Rozwój całorocznej infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 730082.05.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 82-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW1110050/17.


Przeprowadzanie imprezy plenerowej mającej na celu promocję dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury na terenie obszaru rybackiego LGR Morenka 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dziemiany .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „… gdy jest pogoda. szumi woda…” -impreza plenerowa promująca kulturę rybacką i akwakulturę.

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: Przeprowadzanie imprezy plenerowej mającej na celu promocję dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury na terenie obszaru rybackiego LGR Morenka.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 22250.

Kwota Wkładu EFMR: 14875.

Kod Pocztowy: 83-425.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00132-6523.2-SW1110294/18.młode krowy, remondis kościan, miesięcy skrót, arimr grójec, pobranie akcyzy, rejestr zgłoszeń budowy, montaż wodomierza schemat, powiat nowodworski mapa, koronawirus lancut, lublin gmina, buszkowiczki, wykaz działań agrotechnicznych, praca biurowa wieluń, sierpca, bluszcz pospolity sadzenie, knurów, gliwicki, śląskie, dopuszczalna rezystancja uziemienia ochronnego, umowa podwykonawstwo, kraje na s, zakres robót budowlanych, sanimax ciechanów, sprawdzenie działki…