00033-6526-DPT0003 Samorząd Województwa Dolnośląskiego

By | 30 marca 2015

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie i ewaluacja programu operacyjnego. 7 – Pomoc techniczna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Dolnośląskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zapewnienie sprawnego wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w latach 2016-2018..

Skrócony opis operacji: Etap 1. Zapewnienie sprawnego wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w 2016 roku.Etap 2. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w 2017 roku.Etap 3. Zapewnienie sprawnego wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w 2017 i 2018 roku..

Cel operacji: 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2.3. Właściwe monitorowanie i ewaluacja programu operacyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 39661.12.

Kwota Wkładu EFMR: 29745.84.

Kod Pocztowy: 50-411.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 7 – Pomoc techniczna.

Numer i nazwa działania: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich.

kod działania: 7.01.2021.

Numer Umowy: 00033-6526-DPT0003.


Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie nowych 32 miejsc noclegowych turystom i ich obsługa przez utworzone miejsca pracy oraz wprowadzenie produktu kulinarnego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie miejsc noclegowych i wprowadzenie nowego produktu kulinarnego..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie nowych 32 miejsc noclegowych turystom i ich obsługa przez utworzone miejsca pracy oraz wprowadzenie produktu kulinarnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 571060.77.

Kwota Wkładu EFMR: 191165.

Kod Pocztowy: 16-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW1010005/17/18.wnioski suszowe arimr, ogloszenia krapkowice, nadlesnictwo rudka, mikołów 43-190, anr pruszcz gdański, aleksandrowo kujawskie, aneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych wzór, de minimis wyszukiwarka, apteka calodobowa poznan, janusz maciorowski, kanadyjskie drzewo, statystyka ankieta przykład, kwota zryczałtowana, barbara pajor, łukasz sołtys, umowa sprzedaży garażu na dzierżawionym gruncie wzór, oświadczenie o prawie do dysponowania…