00034-6523.2-SW0210039/17/18 BAX-POL Henryk Bartoszewicz BAX-POL Henryk Bartoszewicz

By | 3 kwietnia 2017

Rozwój przedsiębiorczości poprzez wybudowanie i uruchomienie obiektu zamieszkania zbiorowego „Nowy Dworek” wraz z pomieszczeniami do odnowy biologicznej oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BAX-POL Henryk Bartoszewicz BAX-POL Henryk Bartoszewicz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa obiektu hotelowego „Nowy Dworek” wraz z wydzielonymi pomieszczeniami do odnowy biologicznej.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie . wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości poprzez wybudowanie i uruchomienie obiektu zamieszkania zbiorowego „Nowy Dworek” wraz z pomieszczeniami do odnowy biologicznej oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 660838.15.

Kwota Wkładu EFMR: 254960.9.

Kod Pocztowy: 87-165.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00034-6523.2-SW0210039/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGR poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji oraz zwiększenie zatrudnienia w grupie osób defaworyzowanych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Adamski Marceli.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGR poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji oraz zwiększenie zatrudnienia w grupie osób defaworyzowanych..

Skrócony opis operacji: 4.2Wspieranie różnicowania działąlności w ramach rybołóstwa przemysłowego i poza nim.wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGR poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji oraz zwiększenie zatrudnienia w grupie osób defaworyzowanych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 674130.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 20-801.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0310026/17/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środków transportu oraz urządzeń służących do teledetekcji dla Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

Skrócony opis operacji: zakup samochodów terenowych 4 szt.zakup lornetek termowizyjnych 3 szt.VAT do ww. pozycji.

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 677200.

Kwota Wkładu EFMR: 609480.

Kod Pocztowy: 85-620.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00002-6522.1.1-OR0200001/18.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez doposażenie firmy w komplet urządzeń do innowacyjnej metody bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy na okres minimum 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej prze 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Wodociągi Miejskie-Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie firmy w zestaw do bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez doposażenie firmy w komplet urządzeń do innowacyjnej metody bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy na okres minimum 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej prze.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 89080.

Kwota Wkładu EFMR: 34000.

Kod Pocztowy: 14-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00028-6523.2-SW1410016/17/18.


Poprawa konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wylęgniarnia Ryb „Dąbie” Krzysztof Grecki. Jacek Juchniewicz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie istniejących i budowę nowych obiektów hodowlanych Wylęgarni Ryb DĄBIE.

Skrócony opis operacji: Przedmiotem projektu jest doposażenie istniejących i budowa nowych obiektów hodowlanych wylęgarni ryb Dąbie w niezbędny sprzęt i urządzenia mające na celu poprawę efektywności wykorzystania recyrkulacji wód hodowlanych skutkujące wzrostem wielkości produkcji..

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5113071.31.

Kwota Wkładu EFMR: 1917401.73.

Kod Pocztowy: 77-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.3.3-OR1100008/17/18.


Wzrost dochodów przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności gospodarczej o nowe usługi turystyki wodnej – spływy kajakowe. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Andrzej Batruch -.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środków trwałych i wyposażenia w celu rozszerzenia działalności gospodarczej o usługi rekreacyjne..

Skrócony opis operacji: 4.2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich 4.2.1. Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służ.

Cel operacji: Wzrost dochodów przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności gospodarczej o nowe usługi turystyki wodnej – spływy kajakowe..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 45774.12.

Kwota Wkładu EFMR: 19453.95.

Kod Pocztowy: 31-024.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00058-6523.2-SW1310070/18/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maśluk Zenon.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działanie Wodno środowiskowe w Obiekcie Gospodarstwo Rolno Rybackie Zenon Maśluk.

Skrócony opis operacji: Realizacja Pakietu 1 i Pakietu 2 – wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 670329.5.

Kwota Wkładu EFMR: 502747.12.

Kod Pocztowy: 69-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00034-6521.5-OR0400026/18.ug paradyż, średnie ceny gus, jabłonowski 2018, linia 0, 37 114 białobrzegi, szanghaj powierzchnia, tabela doboru opon rolniczych, benice zachodniopomorskie, 64 euro ile to zł, wsi[, żółków, praca opatów pup, łódź warecka 3, jak wypełnić wniosek suszowy 2019, umowa dzierżawy gruntu rolnego na 10 lat, rozworze, masa azotu, 57 1030 1508 0000 0005 5000 1071, wskaźnik wypadkowości, komitet wyborczy 2019, wybory gmina solina, na na na surprise oznaczenia…