00034-6523.2-SW1210040/17/18 Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój

By | 14 czerwca 2021

promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa oraz dziedzictwa historycznego poprzez wykonanie tablicy informacyjnej. wykonanie kamieni pamiątkowych. wydanie przewodnika wraz z mapką oraz organizacja konferencji podsumowującej projekt. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promowanie i przedłużenie szlaku karpia oraz wytyczenie szlaku drwali. stanowiących dziedzictwo kulturowe obszaru LSR.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa oraz dziedzictwa historycznego poprzez wykonanie tablicy informacyjnej. wykonanie kamieni pamiątkowych. wydanie przewodnika wraz z mapką oraz organizacja konferencji podsumowującej projekt..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 28097.35.

Kwota Wkładu EFMR: 20299.7.

Kod Pocztowy: 43-384.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00034-6523.2-SW1210040/17/18.


Celem operacji jest róznicowanie działalności gospodarczej na terenie rybackim poprzez utworzenie miejsca pracy. zakup sprzętu budowlanego wraz z remontem i wyposażenie budynku usługowo – handlowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RUSTER Jarosław Adamczyk Jarosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie lokalu usługowo – handlowego oraz zakup maszyn i środka transportu dla dostaw produktów na terenie regionu LGD Owocowy Szlak..

Skrócony opis operacji: zakup sprzętów i remont.

Cel operacji: Celem operacji jest róznicowanie działalności gospodarczej na terenie rybackim poprzez utworzenie miejsca pracy. zakup sprzętu budowlanego wraz z remontem i wyposażenie budynku usługowo – handlowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 393707.32.

Kwota Wkładu EFMR: 167325.05.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00056-6523.2-SW0310092/19.targi rolnicze lubań 2018, lata, ciężar objętościowy żelbetu, man tga dane techniczne, klauzule wekslowe, olkusz gmina, ogrody bierkowo, dożynki dolny śląsk 2017, arimr piła, wniosek o dotacje, adam korzeniowski, scenariusz zajęć sadzenie roślin, pozostawienie bez rozpoznania, brzozów rzeszów, 58-240 piława górna, kolorowanki rolnicze, sierpc, sierpecki, mazowieckie, ścinka drzew 2017…