00034-6523.2-SW1510036/18 Gmina Krzyż Wielkopolski

By | 1 czerwca 2016

Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR poprzez poprawę dostępu mieszkańców obszaru NGR do publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w wyniku realizacji operacji polegającej na budowie pływającej sceny na jeziorze 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krzyż Wielkopolski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa sceny pływającej na jeziorze Królewskim.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR poprzez poprawę dostępu mieszkańców obszaru NGR do publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w wyniku realizacji operacji polegającej na budowie pływającej sceny na jeziorze.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 259468.62.

Kwota Wkładu EFMR: 187465.8.

Kod Pocztowy: 64-761.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00034-6523.2-SW1510036/18.


Budowa wiaty magazynowej i oraz zakup nowoczesnych maszyn. dzięki czemu będzie możliwe wprowadzenie do oferty nowych produktów przez firmę PPHU B.L. Serwis Barbara Aleksiuk oraz zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Aleksiuk Barbara.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa wiaty magazynowej oraz zakup nowoczesnych maszyn w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów przez firmę B.L. Serwis PPHU Barbara Aleksiuk.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Budowa wiaty magazynowej i oraz zakup nowoczesnych maszyn. dzięki czemu będzie możliwe wprowadzenie do oferty nowych produktów przez firmę PPHU B.L. Serwis Barbara Aleksiuk oraz zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 417505.

Kwota Wkładu EFMR: 177439.2.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW1610015/17.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 554187.45 00042-6521.5-OR0600031/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: kiecie 1 z wył. stawów Teresia. Hanusia. Młyńszczyk Brzeszcze. Kamila. Nowakowski i Tarliska. Operacja spełnia wymagania..

Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Nazwa operacji: 2018-01-01.

Skrócony opis operacji: 2022-12-01.

Cel operacji: 554187.45.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 415640.58.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 32-620.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Państwo: 2.05.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00042-6521.5-OR0600031/18.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00022-6521.5-OR1500068/18.ubezpieczenie upraw rolnych cena, świdwin pl, projekt instalacji fotowoltaicznej, stawki płatności bezpośrednich 2017, dz u nr 200 poz 1679 z późn zm, narodowy bank polskı, powiatowy urząd pracy kraśnik, księgi wieczyste puck, umowa o podwykonawstwo robót budowlanych, 05.03, bip smyków, ewidencja producentów rolnych wyszukiwarka, arimr środa wlkp, biurex łódź, wymiary i okresy ochronne ryb 2018, gmina chodów, spore 3, jolanta zagórska…