00035-6520.11-OR1400011/19 „Gospodarstwo Jeziorowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 17 lipca 2022

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gospodarstwo Jeziorowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Gospodarstwo Jeziorowe – poprawa warunków obrotu i sprzedaży ryb pochodzących z własnych połowów.

Skrócony opis operacji: Remont magazynu i modernizacja miejsc związanych z obrotem i sprzedażą ryb. Zakup urządzeń do uzdatniania wody i zbiorników na lód..

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 174699.03.

Kwota Wkładu EFMR: 65512.13.

Kod Pocztowy: 19-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.11 Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów.

kod działania: 1.11.2021.

Numer Umowy: 00035-6520.11-OR1400011/19.krus lubaczów, murawy napiaskowe, arimr kalisz, dekoracje dożynkowe z warzyw, godków, charakterystyka wychowawcza klasy, czy mozna biegac gov pl, swieto kwitnacej jabloni, giełda owocowo warzywna wrocław, kowr wnioski, wrocław piła, zespół szkół rzemiosła i przedsiębiorczości w lublinie, protokół zdawczo odbiorczy samochodu, andrzej kmita, dziedziczenie wkładu mieszkaniowego przedawnienie, co dyskwalifikuje przed operacją, bezpłatne programy dla przedszkoli 2018/2019, podaj nazwy elementów których nie ma w komórce bakteryjnej, rolnica…