00035-6523.2-SW0610025/18/19 Gmina Osiek

By | 7 sierpnia 2015

Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku. cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płat 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Osiek .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku..

Skrócony opis operacji: prace modernizacyjne oraz zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku.

Cel operacji: Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku. cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płat.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 406786.81.

Kwota Wkładu EFMR: 254312.35.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW0610025/18/19.


Rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez wykonanie rowerowego szlaku turystycznego na trasie Paszkówka – Sosnowice do zabytkowego Kościółka p.w. NMP w Sosnowicach. do czasu złożenia wniosku o 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Brzeźnica .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie rowerowego szlaku turystycznego na trasie Paszkówka – Sosnowice do zabytkowego Kościółka p.w. NMP w Sosnowicach..

Skrócony opis operacji: roboty budowlane (utwardzenie poboczy) oraz oznakowanie trasy.

Cel operacji: Rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez wykonanie rowerowego szlaku turystycznego na trasie Paszkówka – Sosnowice do zabytkowego Kościółka p.w. NMP w Sosnowicach. do czasu złożenia wniosku o .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 601373.89.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 34-114.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00039-6523.2-SW0610026/18/19.


Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych zmian klimatycznych poprzez budowę 0.9 km trasy pieszo – rowerowej na odcinku Lubań – rzeka Leniwka. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Karczma .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka Leniwka..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych zmian klimatycznych poprzez budowę 0.9 km trasy pieszo – rowerowej na odcinku Lubań – rzeka Leniwka..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 378238.28.

Kwota Wkładu EFMR: 238000.

Kod Pocztowy: 83-404.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00182-6523.2-SW1110285/18.fcc tarnobrzeg, skup pomidorów, pn-81/b-03020, arimr limanowa, nieruchomość gruntowa zabudowana, stopnie nauczyciela, zespół szkół w działoszynie, diafragma krzyżówka, wiata jednospadowa stalowa, święto kapusty charsznica 2017, uchol, kowr zielona góra, uzupełnij owies jest najtańszy w, orla podlaskie, soz comarch, bogdan fleming, piski, t4 transporter…