00035-6523.2-SW0910042/17/18 Gmina Stary Dzików

By | 1 marca 2012

Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Stary Dzików .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Stary Dzików.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 98300.

Kwota Wkładu EFMR: 51000.

Kod Pocztowy: 37-632.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW0910042/17/18.


Rozwój spółki GHD Budownictwo poprzez budowę Centrum Budownictwa Modułowego w miejscowości Chojniczki 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GHD Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój innowacyjnych gałęzi budownictwa poprzez utworzeznie Centrum Budownictwa Modułowego w miejscowości Chojniczki.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój spółki GHD Budownictwo poprzez budowę Centrum Budownictwa Modułowego w miejscowości Chojniczki.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 221870.95.

Kwota Wkładu EFMR: 84150.

Kod Pocztowy: 89-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00143-6523.2-SW1110249/18.


rozwój oferty turystycznej. tworzenie miejsc edukacji. integracji i aktywizacji. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sośnie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji. oświetleniem i elementami małej architektury w miejscowości Sośnie..

Skrócony opis operacji: tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: rozwój oferty turystycznej. tworzenie miejsc edukacji. integracji i aktywizacji..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 115200.32.

Kwota Wkładu EFMR: 51193.8.

Kod Pocztowy: 63-435.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW0110017/17/18.


Utworzenie 3 nowych miejsc pracy w doposażonym gospodarstwie hodowli ryb oraz punkcie sprzedaży ryb w postaci gotowych dań w zmodernizowanym i wyposażonym zajeździe „PSTRĄG” w Ciekocinie. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czynszak Rolne Gosp. Produkcyjno-Handlowe Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie gospodarstwa hodowli ryb oraz modernizacja i wyposażenie zajazdu „PSTRĄG” w Ciekocinie.

Skrócony opis operacji: 4.01.2001.

Cel operacji: Utworzenie 3 nowych miejsc pracy w doposażonym gospodarstwie hodowli ryb oraz punkcie sprzedaży ryb w postaci gotowych dań w zmodernizowanym i wyposażonym zajeździe „PSTRĄG” w Ciekocinie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 271327.5.

Kwota Wkładu EFMR: 114817.54.

Kod Pocztowy: 84-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00082-6523.2-SW1110124/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja działań Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Obiekcie Siemień w Gospodarstwie Rybackim Siemień spółka z o.o. w Siemieniu.

Skrócony opis operacji: W ramach operacji zrealizowane zostaną działania priorytetu 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”. w Gospodarstwie Rybackim Siemień Sp. z o.o. w SiemieniuDziałania polegają na realizacji pakietów: 1) Pakietu 1- podstawowego. obejmującego łączne i nieprzerwane wypełnianie wszystkich poniższych wymogów:a) roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb b) wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do dnia 15 września 2) pakietu 2 – rozszerzonego. ale wyłącznie w zakresie wymogu 2.1 tj. Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w zał 2 do rozporządzenia. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb.Powyższe zobowiązania będą realizowane łącznie Pakiet 1 i pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1 w Obiekcie Siemień. Powierzchnia tego obiektu- 369.98 ha położony w gminie Siemień. obręb PGR-RYB..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1439358.3.

Kwota Wkładu EFMR: 1079518.72.

Kod Pocztowy: 21-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00053-6521.5-OR0300084/18.kujawski miasto, szkoła podstawowa i gimnazjum w pawłowicach, sso zaloguj się, lsr, kto może kupić gospodarstwo rolne, ugnowemiasto, urząd kościan, wesołek środa, biuro pracy ustrzyki dolne, informacja w administracji publicznej, kierownictwem, gramatura posiłków, bogdan ciecierski, biuro pracy lipsko, 21-300, tyś czy tys, ośrodek garczyn…