00035-6523.2-SW1110072/17/18 Gmina Nowa Wieś Lęborska

By | 8 maja 2012

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez przebudowę i rozbudowę chodnika wzdłuż ulicy Ogroowej i Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Wieś Lęborska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej i Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej działka 1048 i 793 obręb Nowa Wieś Lęborska.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez przebudowę i rozbudowę chodnika wzdłuż ulicy Ogroowej i Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 187944.

Kwota Wkładu EFMR: 33994.9.

Kod Pocztowy: 84-351.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW1110072/17/18.


Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Miasta Świnoujście – obszaru morskiego i rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez budowę punktu turystyki rowerowej. pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasto Świnoujście .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej. pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Miasta Świnoujście – obszaru morskiego i rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez budowę punktu turystyki rowerowej. pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 651572.2.

Kwota Wkładu EFMR: 254764.55.

Kod Pocztowy: 72-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00209-6523.2-SW1610233/18/19.


Zagospodarowanie bulwaru nadmorskiego w Helu. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. Jeden nowopowstały zodernizowany obiekt 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miejska Hel .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu.

Skrócony opis operacji: prace budowlane w zakresie remontu bulwaru nadmorskiego w Helu zakup terminalu informacyjnego.

Cel operacji: Zagospodarowanie bulwaru nadmorskiego w Helu. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. Jeden nowopowstały zodernizowany obiekt.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 478127.64.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 84-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00052-6523.2-SW1110090/17/18.plan zagospodarowania przestrzennego gmina mińsk mazowiecki, joanna kosmalska, lista arimr, płoty gmina, aktualnosci wiadomosci, niezbędną, księgi wieczyste zielona góra, andrzej gorczyński, na gruntu, przetarg samochod, kościańska, sławno.pl, powódź 2019, krajowa integracja ewidencji gruntów…