00035-6523.2-SW1410048/17/18 Eleonora Nowakowska/Eleonora Selwina Nowakowska Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe „Rydzewo”

By | 21 listopada 2014

Rozwój działalności turystycznej poprzez remont bazy noclegowej w Gospodzie pod Czarnym Łabędziem znajdującej się na obszarze rybackim. co pozwoli utworzyć 1 miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej i utrzymać je przez okres 3 lat od dnia wypłaty p 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Eleonora Nowakowska/Eleonora Selwina Nowakowska Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe „Rydzewo” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności przedsiębiorstwa turystyczno-usługowego „Rydzewo” poprzez remont pokoi dla turystów w Gospodzie pod Czarnym Łabędziem znajdującej się na obszarze rybackim.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności turystycznej poprzez remont bazy noclegowej w Gospodzie pod Czarnym Łabędziem znajdującej się na obszarze rybackim. co pozwoli utworzyć 1 miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej i utrzymać je przez okres 3 lat od dnia wypłaty p.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 400000.

Kwota Wkładu EFMR: 169150.

Kod Pocztowy: 11-513.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW1410048/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szarek Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 124990.55.

Kwota Wkładu EFMR: 93742.91.

Kod Pocztowy: 64-980.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00068-6521.5-OR1500060/18.


Rozwinięcie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej poprzez:1. rozpoczęcie działalności turystycznej polegajacej na budowie czterech domków rekreacji indywidualnej. a tym samym rozszerzenie rozszerzenie oferty turystycznej obszaru o 24 miejsca no 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ekiert Michał Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Turkusowy zakatek.

Skrócony opis operacji: Wspieranie róznicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia sie przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwinięcie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej poprzez:1. rozpoczęcie działalności turystycznej polegajacej na budowie czterech domków rekreacji indywidualnej. a tym samym rozszerzenie rozszerzenie oferty turystycznej obszaru o 24 miejsca no.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 591204.15.

Kwota Wkładu EFMR: 181611.85.

Kod Pocztowy: 72-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00037-6523.2-SW1610041/17/18.


Organizacja konferencji w celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności rybackiej w zakresie jej roli w zarządzaniu zasobami rybołówstwa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja konferencji „Zwiększenie udziału społeczności obszarów rybackich w zarządzaniu zasobami rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Organizacja konferencji w celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności rybackiej w zakresie jej roli w zarządzaniu zasobami rybołówstwa.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 51000.

Kwota Wkładu EFMR: 36808.4.

Kod Pocztowy: 76-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00076-6523.2-SW1610144/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 702813.8 00026-6521.5-OR0600027/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ycji realizowanych w ramach operacji..

Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Nazwa operacji: 2018-01-01.

Skrócony opis operacji: 2022-12-01.

Cel operacji: 702813.8.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 527110.35.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 32-626.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Państwo: 2.05.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00026-6521.5-OR0600027/18.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00013-6521.3.1-OR0600002/19.gmina stanislawow, ileż to razy w myślach osiągałem wszystko, jarzyński, wrocław kąty wrocławskie, kobr, piotr pisarek, gmina kolno bip, powierzchnia polska, pn-86/b-09700, bj meble, obrona terytorialna badania lekarskie, koło gospodyn wiejskich, ile siać żyta na 1 ha, niezgodne pojemniki z tuszem hp 2130, lubin dolnośląskie, hectar…