00036-6521.3.1-OR1100056/17/18 Bartkowski Jacek

By | 23 marca 2021

Zwiększenie konkurencyjności rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez przebudowę oraz rozbudowa istniejących obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem ośrodka hodowli ryb Jacka Bartkowskiego w Ciecholubiu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartkowski Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa oraz rozbudowa istniejących obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem ośrodka hodowli ryb Jacka Bartkowskiego w Ciecholubiu..

Skrócony opis operacji: Przebudowa oraz rozbudowa istniejących obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem ośrodka hodowli ryb Jacka Bartkowskiego w Ciecholubiu..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez przebudowę oraz rozbudowa istniejących obiektów wraz z niezbędnym wyposażeniem ośrodka hodowli ryb Jacka Bartkowskiego w Ciecholubiu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2122303.99.

Kwota Wkładu EFMR: 795863.99.

Kod Pocztowy: 77-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00036-6521.3.1-OR1100056/17/18.


zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysocki Robert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: trwałe zaprzestanie działalności połowowej związane z utratą miejsca pracy na następującym statku rybackim UST-26.

Skrócony opis operacji: trwałe zaprzestanie działalności połowowej związane z utratą miejsca pracy na statku rybackim.

Cel operacji: zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 88246.

Kwota Wkładu EFMR: 44123.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.06.2021.

Numer Umowy: 00021-6520.6-OR1100050/16.


DNK000013667. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego ryb 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Z.P.U.H NECFISH Neclowie z Synami s.j .

Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000013667. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341.

Nazwa operacji: Doposażenie statków rybackich WŁA-11. WŁA-31. WŁA-51. WŁA-71.WŁA-187 w nowoczesne urządzenia nawigacyjne i komunikacyjne. poprawa warunków i higieny na tych statkach.

Skrócony opis operacji: System monitorowania i kontroli wypełniania sieci WŁA-187 radar morski WŁA-11. WŁA-31. WŁA-51. WŁA-71 kompas satelitarny WŁA-11. WŁA-51 Autopilot WŁA-11. WŁA-51 pompa hydrauliczna WŁA-11 odbiornik GPS GP-32 WŁA-51. WŁA-31 uchwyt antenowy do GPS WŁA-51 radar Koden MDC-2041 WŁA-51 AIS-110 WŁA-51 Kompas elektromagnetyczny Compass fluxgate WŁA-51 komputer nawigacyjny WŁA-31. Navtex PC WŁA-31. WŁA-51. WŁA-11 WŁA-71 radiotelefon Icom IC-M35 głośnik tubowy. pojemnik na baterie kombinezon ratunkowy SAFFIN prace wyposażeniowe stolarskie agregat prądotwórczy WŁA-11 WŁA-187….

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego ryb.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 525000.

Kwota Wkładu EFMR: 196875.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.11 Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów.

kod działania: 1.11.2021.

Numer Umowy: 00057-6520.11-OR1100072/17/18.budowa domu krok po kroku pdf, zs sawin, wydział komunikacji pruszcz gd, bielskiego 3, rąbczyn gorzelnia, ozarow swietokrzyskie, rasy bydła mlecznego montbeliarde, iw, rościęcino, kraina pierogów tarnów, notariusz złotów, rynek owoców i warzyw, pogoda czermin podkarpackie, bydło polskie czerwone, izolacja pozioma fundamentów papa termozgrzewalna, informacja, prośba o umorzenie długu, pas szlachecki, nowa brzeznica, polska owca nizinna…