00036-6521.5-OR1200115/18 Ozdoba Andrzej

By | 31 stycznia 2018

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ozdoba Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zwiększenie wartości dodanej przez rozwój sprzedaży bezpośredniej gospodarstwa rybackiego.

Skrócony opis operacji: I/2 dokumentacja projektowa i kosztorys- usługa wykonania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji . koszt limitowany ogólny w wysokości 4000.00 zł netto I/1 – dostawa samochodu chłodni na podstawie otrzymanej oferty . samochód dostawczy wraz z zabudową chłodniczą kontenerową i agregatem chłodniczym z możliwością podłączenia zasilania z sieci elektrycznej. zabudowa 8 paletowa koszt przeprowadzenia zadania 168144.39 zł II/1-2 prace budowlane polegające na przebudowie budynku gospodarczego i zagospodarowania terenu umożliwiającego dojazd do miejsca odbioru towaru oraz instalacjami niezbędnymi do zapewnienia ekologicznego użytkowania obiektu. ze względu na zakładaną produkcję projekt nie wymaga analizy wpływu na środowisko. koszt przeprowadzenia zadań 131901.20 III/1-40 dostawa wyposażenie przetwórni ryb. niezbędny sprzęt do przeprowad.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 31022.2.

Kwota Wkładu EFMR: 23266.65.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00036-6521.5-OR1200115/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ossowska Barbara.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa i modernizacja stawów narybkowo-karpiowych polegający na odbudowie grobli stawowych i wyprofilowaniu dna.

Skrócony opis operacji: wzrost produkcji.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 890728.5.

Kwota Wkładu EFMR: 332418.05.

Kod Pocztowy: 13-206.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00023-6521.3.1-OR1400039/17/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mączka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę budynku garażowego z częścią socjalną i zakup wyposażenia służącego poprawie bezpieczeństwa pracy i dobrostanu zwierząt w gospodarstwie rybackim w Tomicach..

Skrócony opis operacji: Budowa budynku garażowego z częścią socjalną służącego obsłudze gospodarki rybackiej w m. Tomice.dz.903.907/2. zakup agregatu uprawowo-siewnego szer.robocza 2.8-3.2m. koszty limitowane: projekt budowlany budynku garażowego z częścią socjalną oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową budynku garażowego z częścią socjalną.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1390880.89.

Kwota Wkładu EFMR: 521580.33.

Kod Pocztowy: 32-125.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00018-6521.3.1-OR0600007/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MOMENT Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu przez Moment Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I oraz pakietu II wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 358340.

Kwota Wkładu EFMR: 268755.

Kod Pocztowy: 68-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00028-6521.5-OR0400031/18.sąd rejonowy w lwówku śląskim, bz-3, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa warszawa, ile siana z hektara, 800 38 00 84, średni wzrost w japonii, malowanie elewacji cena za 1 metr, wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, populacja rozwijająca się, warszawa sieradz, anr szczawne, dotychczasową, sad rejonowy w kwidzynie, arimr augustów, celem…