00036-6523.2-SW0910036/17/18 Gmina Adamów

By | 23 kwietnia 2021

Zwiększenie ruchu turystycznego poprzez uatrakcyjnienie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcja rekreacyjną i wypoczynkowa na zbiorniku wodnym w Jacni. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Adamów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Regulowanie ruchu turystycznego poprzez budowę pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni..

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu..

Cel operacji: Zwiększenie ruchu turystycznego poprzez uatrakcyjnienie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcja rekreacyjną i wypoczynkowa na zbiorniku wodnym w Jacni..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 164184.07.

Kwota Wkładu EFMR: 93725.25.

Kod Pocztowy: 22-442.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW0910036/17/18.


Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i zatrudnienie 2 osób w firmie „Marbruk” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Marbruk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyny typu bob-cat i zagęszczarki drogą do rozwoju firmy i obszaru.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i zatrudnienie 2 osób w firmie „Marbruk”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 214536.

Kwota Wkładu EFMR: 81877.66.

Kod Pocztowy: 89-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00208-6523.2-SW1110339/18.


Różnicowanie prowadzonej działalności rybackiej poprzez utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz zatrudnienie jednego pracownika w ramach pra sezonowych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borowiecki Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Różnicowanie działalności rybackiej w związku z utworzeniem działalności usługowej dla lokalnej społeczności..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja za.

Cel operacji: Różnicowanie prowadzonej działalności rybackiej poprzez utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz zatrudnienie jednego pracownika w ramach pra sezonowych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 245000.

Kwota Wkładu EFMR: 93500.

Kod Pocztowy: 28-363.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00042-6523.2-SW1310041/18.


Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2017 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy. Grabowej i Unieści .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2017.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2017.

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2017.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 474346.75.

Kwota Wkładu EFMR: 380931.75.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.4-SW1610004/16.


Organizacja konferencji w celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności rybackiej w zakresie jej roli w zarządzaniu zasobami rybołówstwa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja konferencji „Zwiększenie udziału społeczności obszarów rybackich w zarządzaniu zasobami rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Organizacja konferencji w celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności rybackiej w zakresie jej roli w zarządzaniu zasobami rybołówstwa.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 51000.

Kwota Wkładu EFMR: 36808.4.

Kod Pocztowy: 76-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00076-6523.2-SW1610144/18.


Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej firmy F.H.U. Tomasz Bazylak poprzez budowę basenu w Domu Wczasowym Diament oraz zatrudnienie 3 osób. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Tomasz Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie konkurencyjności i rentowności firmy F.H.U. Tomasz Bazylak poprzez budowę basenu w Domu Wczasowym Diament.

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury 4.2.1 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatr.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej firmy F.H.U. Tomasz Bazylak poprzez budowę basenu w Domu Wczasowym Diament oraz zatrudnienie 3 osób..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 319705.82.

Kwota Wkładu EFMR: 135874.2.

Kod Pocztowy: 72-344.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00166-6523.2-SW1610092/17/18.


Celem operacji jest rozwój formy poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gawlik Marzena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnego gazowego pieca cukierniczego. urządzenia dozującego oraz zakup specjalistycznych środków transportu..

Skrócony opis operacji: 4.2. 4.2.1.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój formy poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 415818.8.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 05-252.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW0710005/17/18.


Celem operacji będzie przygotowanie i realizacja zadań mających promować dziedzictwo kulturowe rybaków w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Operacja będzie polegała na przygotowaniu festynu „Dzień dziedzictwa rybackiego” oraz publikacji książki poświęconej ry 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Mędzynarodowych .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rybackie dziedzictwo Zalewu Szczecińskiego od kuchni.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji będzie przygotowanie i realizacja zadań mających promować dziedzictwo kulturowe rybaków w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Operacja będzie polegała na przygotowaniu festynu „Dzień dziedzictwa rybackiego” oraz publikacji książki poświęconej ry.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 83726.78.

Kwota Wkładu EFMR: 60491.95.

Kod Pocztowy: 60-132.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00181-6523.2-SW1610238/18/19.giełda rybacka, obróbka mięsa, chociebórz, tarczyn wypadek, nabór poznań logowanie, glińsk, co potrzeba do paszportu, wykaz rolników, czym jest nip, spory kompetencyjne kpa, dms 65, toruń, kujawsko-pomorskie, wniosek o wpis hipoteki na rzecz banku, zawalony budynek, krus brzozów, numery działek mapa satelitarna, powiat wołomiński mapa…