00036-6523.2-SW1510041/18 Gmina Czarnków

By | 30 maja 2011

Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Gajewo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czarnków .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej – Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Gajewo.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Gajewo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 61776.7.

Kwota Wkładu EFMR: 44633.5.

Kod Pocztowy: 64-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW1510041/18.


Rozwój działaności gospodarczej Firmy produkcyjni – Handlowej EM-PLAST Michał Mazur poprzez zakup maszyn i urządzeń do przedsiębiorstwa oraz zatrudnienie 1 osoby. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Firma Produkcyjno-Handlowa EM-PLAST Michał Mazur Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej polegający na zakupie maszyn w celu zwiększenia produkcji do przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz utrzymanie i wzrost zatrudnienia w przedsiebiorstwie w miejscowości Kania..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działaności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru LSR do 2022 roku.

Cel operacji: Rozwój działaności gospodarczej Firmy produkcyjni – Handlowej EM-PLAST Michał Mazur poprzez zakup maszyn i urządzeń do przedsiębiorstwa oraz zatrudnienie 1 osoby..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 101463.53.

Kwota Wkładu EFMR: 37217.25.

Kod Pocztowy: 76-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00098-6523.2-SW1610125/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 5349.06 00040-6521.5-OR0600041/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: spodarstwa Pana Zbigniewa Goca 1 stycznia 2018 roku został wydzierżawiony. Operacja spełnia wymagania określone w przepisach..

Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Nazwa operacji: 2018-01-01.

Skrócony opis operacji: 2022-12-01.

Cel operacji: 5349.06.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 4011.79.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 43-502.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Państwo: 2.05.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00040-6521.5-OR0600041/18.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00059-6521.5-OR0700002/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej zainstalowanych w Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni oprogramowania „Systemu e-logbook”. oprogramowania Systemu Monitorowania Statków (ang. Vessel Monitoring System). oprogramowania Systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania działalności połowowej (ang. Eletronic Reporting System) oraz przeprowadzenia rozbudowy oprogramowania „Systemu e-logbook” i świadczenia w portach rybackich. usługi serwisowania satelitarnych nadawczych terminali zewnętrznych. stacji roboczych. zainstalowanych na polskich statkach rybackich..

Skrócony opis operacji: Zakupienie usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej zainstalowanych w centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni oprogramowania „Systemu e-logbook”. oprogramowania Systemu Monitorowania Statków. oprogramowania Systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania działalności połowowej oraz przeprowadzenia rozbudowy oprogramowania „Sytemu e-logbook” świadczenia w portach rybackich. usługi serwisowania satelitarnych nadawczych terminali zewnętrznych. stacji roboczych. zainstalowanych na polskich statkach rybackich..

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3800000.

Kwota Wkładu EFMR: 3420000.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6522.1.1-OR0700003/16/17.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suchanowski Mariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe .Okołowice”.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 477877.55.

Kwota Wkładu EFMR: 358408.16.

Kod Pocztowy: 95-083.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00059-6521.5-OR1200054/18.wartość produkcji, cichostów, a rh d, 622 rok, bezposrednie com, ostatnie wyniki wyborów, praca kanczuga, urząd stanu cywilnego wałcz, sprzedaż ziemi rolnej, granica działki definicja, dostarczone dane uwierzytelniania nie mogą zostać uznane za poprawne., gimnazjum w przylepie, deska gzymsowa, magazyn na zboże, dz uz 2013 poz 21, itk 224, leszek snopkowski, sebastian łukaszewicz, faktyczny przedmiot prowadzonej działalności, wydanie warunków zabudowy, art 30 kpa, ile owsa na hektar, będzin krasickiego…