00037-6523.2-SW0210045/17/18 Durszlewicz Paweł Centrum Spawalnicze

By | 4 listopada 2012

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR związane z rozwojem działalności Centrum Spawalniczego Paweł Durszlewicz poprzez zakup ładowarki oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Durszlewicz Paweł Centrum Spawalnicze .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup ładowarki kołowej i utworzenie nowego miejsca pracy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR związane z rozwojem działalności Centrum Spawalniczego Paweł Durszlewicz poprzez zakup ładowarki oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 617050.

Kwota Wkładu EFMR: 209744.3.

Kod Pocztowy: 87-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00037-6523.2-SW0210045/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ślosarczyk Zbigniew Kazimierz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5.

Skrócony opis operacji: Stawy rybne: Górny 1.20 ha. Dolny 1.40 ha położone w Janowicach gmina Bestwina pow. bielski woj. śląskie. obiekt Janowice. Obsada stawów: karp oraz produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 9659.6.

Kwota Wkładu EFMR: 7244.7.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00079-6521.5-OR1200037/18.


Zwiększenie potencjału produkcyjnego Gospodarstwa Rybackiego Beaty Brzozowskiej poprzez remont stawu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzozowska Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont stawu rybnego „Czerwonka”.

Skrócony opis operacji: podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału produkcyjnego Gospodarstwa Rybackiego Beaty Brzozowskiej poprzez remont stawu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 101957.26.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00059-6523.2-SW0910063/19.linie kablowe, skup kóz, pruszewiec, karta oceny opisowej klasa 2, wniosek suszowy 2019 jak wypełnić, restrukturyzacja malych gospodarstw, slupia, łukasz traczyk, agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, prośba o zmianę stanowiska pracy, krusza zamkowa, machnów nowy, oznaczanie dokumentów niejawnych – wzór, podmurówka betonowa 250×25, kozaa, darimex biała podlaska…