00037-6523.2-SW0510017/18 Trzmielewska Marzena Anna

By | 25 marca 2020

Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez remont budynku ośrodka wypoczynkowego. zakup wyposażenia oraz utworzenie dwóch sezonowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Trzmielewska Marzena Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój Ośrodka Wypoczynkowego „VANTUR” w Księżych Młynach.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia sie przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez remont budynku ośrodka wypoczynkowego. zakup wyposażenia oraz utworzenie dwóch sezonowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 200927.59.

Kwota Wkładu EFMR: 85393.55.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00037-6523.2-SW0510017/18.


Rozwinięcie działalności gospodarczej Farmy Kalina poprzez:- inwestycję w rozbudowę infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej pod utworzenie nowych miejsc noclegowych. – produkcję i sprzedaż żywności ekologicznej dzięki zakupowi i montażowi murowanego piec 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacki Damian Władysław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD „Lider Pojezierza” poprzez przebudowę i rozbudowę budynku jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na ośrodek wypoczynkowo-kolonijny oraz uruchomienie wędzarni ryb przy ośrodku Farma Kalina.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej Farmy Kalina poprzez:- inwestycję w rozbudowę infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej pod utworzenie nowych miejsc noclegowych. – produkcję i sprzedaż żywności ekologicznej dzięki zakupowi i montażowi murowanego piec.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2212838.24.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 73-240.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 002.


1) propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym 2) dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. 3) prezentacja dobrych praktyk-projektów. które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych.4) promocje wal 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Bogactwo nazych wód – promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem.

Skrócony opis operacji: Edukacja „Rybna” mieszkańców obszaru.

Cel operacji: 1) propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym 2) dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury. 3) prezentacja dobrych praktyk-projektów. które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych.4) promocje wal.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 75082.2.

Kwota Wkładu EFMR: 60628.8.

Kod Pocztowy: 78-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.3-SW1600002/18.


Celem operacji jest wzrost produkcji pstrąga oraz unowocześnienie gospodarstwa rybackiego wnioskodawcyna obiekcie TRZEBIESZA. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pyć Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja oraz wyposażenie w sprzęt i urządzenia w gospodarstwie rybackim Pstrąg Pustelnia..

Skrócony opis operacji: 4.1Podnoszenie wartości produktów.tworzenie miejsc pracy.zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest wzrost produkcji pstrąga oraz unowocześnienie gospodarstwa rybackiego wnioskodawcyna obiekcie TRZEBIESZA..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 561312.6.

Kwota Wkładu EFMR: 238557.6.

Kod Pocztowy: 24-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0310005/17/18.


Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez rozbudowę Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda oraz utworzenie miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa i adaptacja Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez rozbudowę Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 426128.62.

Kwota Wkładu EFMR: 181104.4.

Kod Pocztowy: 45-031.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW0800040/18/19.wycinka drzew koszalin, agnieszka gębska, oferta wzór, krowa piemontese, obniżoną, stopnie złazowe, t,ł, farszynki mazurskie, dobrostan, nabór koło, ciecze palne, nazwa instytucji wystawiającej, masłów lotnisko, śnieg zwisający z gałęzi, remedium poniszowice, wartkowice, kamery zambrów, perczak, gastro gal rzeszów…