00037-6523.2-SW1610041/17/18 Ekiert Michał Krzysztof

By | 18 grudnia 2017

Rozwinięcie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej poprzez:1. rozpoczęcie działalności turystycznej polegajacej na budowie czterech domków rekreacji indywidualnej. a tym samym rozszerzenie rozszerzenie oferty turystycznej obszaru o 24 miejsca no 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ekiert Michał Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Turkusowy zakatek.

Skrócony opis operacji: Wspieranie róznicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia sie przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwinięcie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej poprzez:1. rozpoczęcie działalności turystycznej polegajacej na budowie czterech domków rekreacji indywidualnej. a tym samym rozszerzenie rozszerzenie oferty turystycznej obszaru o 24 miejsca no.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 591204.15.

Kwota Wkładu EFMR: 181611.85.

Kod Pocztowy: 72-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00037-6523.2-SW1610041/17/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenia potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup trzech samochodów terenowych typu Pick Up z napędem na cztery koła dla potrzeb Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku..

Skrócony opis operacji: Zakup środków kontroli w postaci trzech samochodów terenowych typu Pick Up. z napędem na cztery koła z zabudowaną skrzynią ładunkową. wyposażonych w wyciągarki i hak dla potrzeb przeprowadzania monitoringu i kontroli gospodarki rybackiej na wodach śródlądowych województwa pomorskiego..

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenia potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 483000.

Kwota Wkładu EFMR: 434700.

Kod Pocztowy: 80-874.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00009-6522.1.1-OR1100003/18.


Zaspokojenie potrzeb mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa poprzez dostosowanie ogólnodostępnej sali widowiskowej w Centrum Kultury w Jędrzejowie do nowoczesnych technologii. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury w Jędrzejowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja sali widowiskowej w Centrum Kultury w Jędrzejowie w celu montażu nowoczesnego. mobilnego i energooszczędnego systemu nagłośnieniowego.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa poprzez dostosowanie ogólnodostępnej sali widowiskowej w Centrum Kultury w Jędrzejowie do nowoczesnych technologii..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 375150.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 28-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW1310014/18.


Zwalczanie kłusownictwa na wybranych jeziorach Gospodarstwa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gospodarstwo Rybackie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie brygady rybackiej Zgon w łódź patrolową do zwalczania kłusownictwa.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Cel operacji: Zwalczanie kłusownictwa na wybranych jeziorach Gospodarstwa.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 155300.

Kwota Wkładu EFMR: 112204.25.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00087-6523.2-SW1410045/18.


wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Instalacja. konfiguracja i optymalizacja środowiska informatycznego CMR w Gdyni w tym przeprowadzenie migracji danych. uaktualnienie posiadanych oprogramowań. dokonanie wirtualizacji oraz ujednolicenie architektury środowiska.

Skrócony opis operacji: instalacja. konfiguracja i optymalizacja środowiska informatycznego CMR w Gdyni.

Cel operacji: wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12000.

Kwota Wkładu EFMR: 10800.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00006-6522.1.1-OR0700003/18.pyszne koszalin, notariusz bartoszyce, rasa bydła ho, protokół przekazania wzór pisma, goryczka orzęsiona, saldo kredytowe, wsparcie, wave net nienadówka, nieruchomości kaźmierz, 476 rok, środki do mycia luster mają postać, gwarant rzeszów, polska press nip, arimr kętrzyn, gmina tarnów przetargi, gospodarka przestrzenna staż warszawa, krzysztof kaczyński, zdrowe odżywianie scenariusz zajęć przedszkole, firma jawo, gim2 łańcut, lubicko wielkie, ocena opisowa kl 1, stosowane, gmina jemielno…