00038-6521.3.1-OR1200011/19 Dziembor Marian

By | 20 lipca 2022

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziembor Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz dobrostanu zwierząt poprzez modernizację Gospodarstwa Rybackiego Koniecepol – Marian Dziembor..

Skrócony opis operacji: Przebudowa istniejącego budynku na rybaczówkę. zakup samochodu do przewozu ryb. zakup ciągnika rolniczego do prac w gospodarstwie. zakup systemu zabezpieczeń..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 340013.

Kwota Wkładu EFMR: 127504.87.

Kod Pocztowy: 41-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00038-6521.3.1-OR1200011/19.


POL023300581 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zubaniak Zbigniew.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300581.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018 przez łódź rybacka JAR-35.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43500.

Kwota Wkładu EFMR: 21750.

Kod Pocztowy: 76-107.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00754-6520.10-OR1600269/18/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ćwikła Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja ośrodka hodowli pstrągów w Ścinawce Średniej.

Skrócony opis operacji: przebudowa kanału dopływowego Bprzebudowa kanału dopływowego Cprzebudowa kanału dopływowego Dbudowa studni napowietrzającej z kanałem odprowadzającym wodęutwardzenie drogi dojazdowej do wylęgarni.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 132361.02.

Kwota Wkładu EFMR: 49635.38.

Kod Pocztowy: 57-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6521.3.1-OR0100010/17/18.urząd gminy w łopusznie, świerzna, wezwanie pogotowia przykład, dodatek za uciążliwe warunki pracy dla nauczyciela 2018, kostka rozbiórkowa, agecja rynku rolnego, kielce przemyśl, nysa aktualności, stojak na butle z wodą, energetyka leszno, um nowa ruda, łubniany gmina, podziękowanie za nagrodę, karlik nietoperz, npv wzór, jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej, ar ile m, utylizacja zwierzat, piemontese krowa, dz. u. poz. 374 z późn. zm, arimr lublin wnioski…