00038-6523.2-SW0510005/18 Gmina Uniejów

By | 16 marca 2014

rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez przebudowę skweru przy ul. Targowej i ul I. Bojakowskiej w Uniejowie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Uniejów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa skweru przy ul. Tarowej i ul. I.Bojakowskiej w Uniejowie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez przebudowę skweru przy ul. Targowej i ul I. Bojakowskiej w Uniejowie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 579620.23.

Kwota Wkładu EFMR: 254960.05.

Kod Pocztowy: 99-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW0510005/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żemła Jerzy.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe działanie 2.5 pakiet 1 i pakiet 2 wymóg 2.1.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Produkcja materiału obsadowego i ryby mandlowej..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 96167.55.

Kwota Wkładu EFMR: 72125.66.

Kod Pocztowy: 23-412.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00094-6521.5-OR0300022/18.embargo rosja, moniek, kolejność na liście wyborczej 2020, bip kijewo królewskie, udostępniane, apteka k&d, marta wójciak, w naturze jest możliwy stały obieg wody z gleby, ul.sobieskiego, faktury skanska, arimr leżajsk, urząd stanu cywilnego zgody, welsh black, szczepocice, agencja rolna zielona góra, demontaż kostki brukowej cena, 98-324 wierzchlas…