00039-6523.3-SW0210002/18 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

By | 11 sierpnia 2013

Wymiana dobrych praktyk poprzez organizację wyjazdu studyjnego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wyjazdu studyjnego na Dni Karpia w Dolinie Baryczy.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego.na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wymiana dobrych praktyk poprzez organizację wyjazdu studyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25420.

Kwota Wkładu EFMR: 20526.65.

Kod Pocztowy: 87-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00039-6523.3-SW0210002/18.


Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez uruchomienie wypożyczalni rowerów elektrycznych w miejscowości Grodziec. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ONGREEN Sp z o.o .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie wypożyczalni rowerów elektrycznych w miejscowości Grodziec..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez uruchomienie wypożyczalni rowerów elektrycznych w miejscowości Grodziec..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 201943.1.

Kwota Wkładu EFMR: 84898.85.

Kod Pocztowy: 43-386.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW1210007/17.


Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej oraz rozwój Lokalnej Bazy Ekoturystyki poprzez utworzenie miejsca pracy. udostępnienie 11 miejsc noclegowych oraz prowadzenie pozaszkolnych form edukacji dla przedszkoli i szkół podstawowych z obsz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sanocka-Pertek Joanna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej usług w „Lokalnej Bazie Ekoturystyki” poprzez zakup wyposażenia.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością akwakultury. obejmującej podejmowanie. wyk.

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej oraz rozwój Lokalnej Bazy Ekoturystyki poprzez utworzenie miejsca pracy. udostępnienie 11 miejsc noclegowych oraz prowadzenie pozaszkolnych form edukacji dla przedszkoli i szkół podstawowych z obsz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 746704.

Kwota Wkładu EFMR: 317349.2.

Kod Pocztowy: 64-980.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00083-6523.2-SW1510111/19.zasady 500 plus 2018, fibrolan maść, główne rośliny uprawne w polsce, mapa nasłonecznienia polski 2018, dierżawa, rąbino, gniezno portal, www arimr gov pl wnioski, sienno mazowieckie, kategoria r, dąbrowskiego toruń, krynica nieruchomości, miasto na pojezierzu dobrzyńskim, jaki sposób zapisu jest poprawny dla podanej wartości – „11-45”:, agencja art 44, um wodzislaw, oznacza kolejność, odpady rodzaje, wzór biznes planu, irz, jak opisać kopertę, e przasnysz ogłoszenia…