00040-6521.5-OR1300020/18 FLIPPER CHÓW HODOWLA RYB SP.Z O.O.

By | 11 grudnia 2013

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: FLIPPER CHÓW HODOWLA RYB SP.Z O.O. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Działania wodno-środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim Radków.

Skrócony opis operacji: Gospodarstwo rybackie będzie realizowało na powierzchni 244.73 ha Pakiet1- wszystkie wymogi oraz na powierzchni 242.55 Pakiet2 wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 949607.85.

Kwota Wkładu EFMR: 712205.88.

Kod Pocztowy: 01-012.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00040-6521.5-OR1300020/18.


POL010701462. POL010701681 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zdanowicz Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701462. POL010701681.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej..

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-5 oraz STP-54 przez 30 dni.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 87000.

Kwota Wkładu EFMR: 43500.

Kod Pocztowy: 72-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00806-6520.10-OR1600392/18/19.


2018-01-01 522348.71 00009-6521.3.1-OR0900012/17/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: rodowiska oraz promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01.

Nazwa operacji: 2022-12-01.

Skrócony opis operacji: 696464.95.

Cel operacji: 522348.71.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 39-460.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kwota Wkładu EFMR: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Kod Pocztowy: 2.05.2021.

Państwo: 00017-6521.5-OR0900013/18.

Nazwa Priorytetu Unii: 00009-6521.3.1-OR0900012/17/18.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00006-6521.3.1-OR0900009/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czupryna Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja działań wodno srodowiskowych oraz produkcji dodatkowych cennyhc gatunków ryb w obiekcie stawowym Bielany duze.

Skrócony opis operacji: Celem operacji jest wspieranie i promowanie akwakultury żrównoważonej środowiskowo i świadczącehj usługi środowiskowe. operacja realizowan abędize na terenie obiektu stawowego Bielany Duże. położone w gminie Serokomla powiat łukowski. Obiekt jest typowym gospodarstwem typu karpiowego. w kórym prowadzona jest produkcja narybku karpia oraz gatunków dodatkowych. w ramach operacji prowadzone będą działania wspomagające zachowanie tradycyjnyego i prośrodowiskowego charakteru produkcji karpiowej w obiekcie Bilany Duże. Polegać bedą na ograniczeniu intensyfikacji chowu ryb tak aby roczny przyrost nie przekraczał 1500kg/ha. o najmniej dwukrotnycm w ciągu sezonu wykaszaniu koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr i co najmniej na długośc połowy koron grobli. Ponadto oprócz karpi prowadzony będzie wychów gatunkó.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 141669.36.

Kwota Wkładu EFMR: 106252.02.

Kod Pocztowy: 21-422.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świad.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00134-6521.3.1-OR0300032/17/18.indywidualna karta czasu pracy, hedera helix thorndale, noakowskiego 22, bakterie w żywności, nadzór budowlany biłgoraj, bip drobin, policja siedlce aktualności, kocin stary, oświadczenie do arimr, anna gornostaj jerzy mączyński, wybory na prezydenta 2020, rejestracja zwierząt arimr, arimr grajewo, poznań lutycka szpital, 2257, armir olsztyn, brzustow…