00040-6523.2-SW0810049/19 Bartoń Marcin

By | 12 września 2019

Różnicowanie działalności rybackiej poprzez zakup maszyn i urządzeń rolniczych celem świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartoń Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności w zakresie świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną.

Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:4.2.1 Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatr.

Cel operacji: Różnicowanie działalności rybackiej poprzez zakup maszyn i urządzeń rolniczych celem świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 698500.

Kwota Wkładu EFMR: 290925.25.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00040-6523.2-SW0810049/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwkultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wąsowicz Przemysław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb poprzez zakup wyposażenia służącego poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy..

Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na zakupie basenów do hodowli ryb wraz z osprzętem. zestawu do transportu zewnętrznego ryb – basenu do transportu ryby żywej wraz z osprzętem i montażem oraz samochodu służących poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwkultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 158915.

Kwota Wkładu EFMR: 59593.12.

Kod Pocztowy: 48-317.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6521.3.1-OR0800002/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pająk Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe na stawach Jedynka.Dwójka.Trójka.Czwórka położonych w miejscowości Hecznarowice.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 32367.45.

Kwota Wkładu EFMR: 24275.58.

Kod Pocztowy: 43-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00026-6521.5-OR1200099/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach-Państwowa Straż Rybacka w Katowicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym..

Skrócony opis operacji: Zakup dwóch samochodów terenowych z nadwoziem typu pickup. z napędem 4×4 dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach.

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 300000.

Kwota Wkładu EFMR: 270000.

Kod Pocztowy: 40-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6522.1.1-OR1200001/18.rzut płyty fundamentowej, zapobieganie zanieczyszczeniom wody, wroclaw klodzko, poczta granowo, 1842, krus aleksandrów kujawski, targowisko grodzisk mazowiecki, arimr warszawa dopłaty bezpośrednie, kwitek do przelewu, emilia baumgart maciej dolny, duży dekolt w szkole, gops ciechanów, tkaniny olsztyn, uzupełnij zdania właściwymi terminami sektor gospodarki, co oznacza skrót html, przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego, przelew na konto krzyżówka…