00040-6523.2-SW1610013/17/18 Wosik Krzysztof

By | 3 lutego 2012

Dywersyfikacja źródeł dochodów WEKAA-1 Krzysztof Wosik poprzez rozwój działalności w obszarze usług noclegowych oraz utworzenie 1.5 nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wosik Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez rozwój bazy noclegowej w Dźwirzynie..

Skrócony opis operacji: Remont i modernizacja budynku..

Cel operacji: Dywersyfikacja źródeł dochodów WEKAA-1 Krzysztof Wosik poprzez rozwój działalności w obszarze usług noclegowych oraz utworzenie 1.5 nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 835777.91.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 78-131.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00040-6523.2-SW1610013/17/18.


Wspomaganie rozwoju rynku pracy. doposażenie miejsca pracy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zwiększenie możliwości sprzedaży poprzez uruchomienie smażalni 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łęcka Danuta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie smażalni „Złota Rybka”.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wspomaganie rozwoju rynku pracy. doposażenie miejsca pracy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zwiększenie możliwości sprzedaży poprzez uruchomienie smażalni.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 159411.9.

Kwota Wkładu EFMR: 67749.25.

Kod Pocztowy: 29-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW1310048/18.numer paszowy, arimr sokółka, nieruchomosci swidwin, sp4lancut, rosja egipt skrót, malowanie sidingu, glińsk, wreczyca, jak obliczyć djp, anna pakuła, sip ztm kielce pl, mapa jcwp, numer pesel po 2000, zek, ug witkowo…