00041-6521.3.1-OR1600026/19 Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C.Roman Knop Marcin Knop

By | 9 listopada 2020

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C.Roman Knop Marcin Knop .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środka transportu do przewozu żywych ryb.

Skrócony opis operacji: Zestaw transportowy do przewozu żywych ryb.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1114713.37.

Kwota Wkładu EFMR: 414362.67.

Kod Pocztowy: 76-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00041-6521.3.1-OR1600026/19.


POL022500299 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wróblewska Teresa.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500299.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej..

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-43 przez 60 dni.

Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 117000.

Kwota Wkładu EFMR: 58500.

Kod Pocztowy: 78-111.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00396-6520.10-OR1600196/17.protokół kontroli, poniższe mapy przedstawiają rozmieszczenie chowu, ile kosztuje biznes plan, biuro paszportowe ostrów wielkopolski, przemysław bujak, sidra, niewiesz, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa radomsko, eppuap, pkd 7112z, pierwszy urząd skarbowy w rzeszowie jakie ulice obejmuje, wyszków gmina, warszawa, mazowieckie, wola, milana, ubezpieczenie zwierząt domowych, terebela, pkd 31.09.z, polska km2, gmina kobylin, leczyca.pl…