00042-6521.5-OR0300032/18 Jaroszyński Konrad

By | 18 lipca 2017

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaroszyński Konrad.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Realizacja zobowiązań w ramach Pakiet 1 – podstawowya) przyrost do 1500 kg/ha powierzchni ogroblonej b) kaszanie nie mniej niż ½ długości grobli Pakiet 2- rozszerzony a) produkcja cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. w ilości co najmniej 3%.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12074.5.

Kwota Wkładu EFMR: 9055.87.

Kod Pocztowy: 24-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00042-6521.5-OR0300032/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora akwakultury 2 –

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Lubicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Inwestycje w Gospodarstwie Rybackim Lubicz.

Skrócony opis operacji: Operacja polegać będzie na zakupie nowych maszyn i urządzeń:1. Samochód DAF XF FAR 6×2 Podwozie pod zabudowę 340 kW (462 KM)- 421 584.96 zł brutto2. Zabudowa typu platforma zamontowana na podwoziu DAF XF 106 FAR o wymiarach zew. LxW 7500×2500 wraz z ramą ze wzmocnieniami oraz podstawą z wibroamortyzatorami – 52767.00 zł brutto3. Przyczepa z wózkiem skrętnym o DMC 18000 kg z zabudową typu platforma o wymiarach zew. LxW 6200×2500 – 116 604.0 zł brutto4. Eurocyl 180/24 MCR LFT do ciekłego tlenu – 2 sztuki – 30996.00 zł brutto5. basen do transportu ryb 2400 l wraz z osprzętem i montażem – 11 sztuk -151972.77 zł brutto6. Midikoparka JCB 8045 – 221400.00 zł brutto7. Ładowarka kołowa JCB 406 – 204795.00 zł brutto.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 975707.1.

Kwota Wkładu EFMR: 365890.16.

Kod Pocztowy: 87-162.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – .

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6521.3.3-OR1600002/18.jak zmienić miejsce głosowania 2020, odszkodowania rzeszów, cukrowa office, opis planowanej działalności gospodarczej budowlanej, opoczyńska, um recz, jak obejść ustawę o ziemi rolnej, zarańsko, kadencja sejmu 2019, paragaf, klasyfikacja owoców, tablica bioz, funkcjonowanie placówek opiekuńczo wychowawczych, jaczyńska renata, czy staż z urzędu pracy wlicza się do emerytury, dz u nr 14 poz 67, iti gniewkowo, rozwój usług rolniczych, jak założyć gospodarstwo rolne…