00042-6521.5-OR0700058/18 Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o.

By | 13 sierpnia 2022

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Orońsko Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 530382.15.

Kwota Wkładu EFMR: 397786.61.

Kod Pocztowy: 26-505.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00042-6521.5-OR0700058/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garbera Mikołaj.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisku. zasobnej. innowacyjnej. konkurencyjnej. opartej na wiedzy zawartej w Programie operacyjnym „rybactwo i morze”.

Skrócony opis operacji: W obiekcie stawowym w Dębnie od 01-01-2018r. do dnia 31-12-2022r. będzie realizowany pakiet 1 podstawowy i pakiet 2- 2.1..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35444.

Kwota Wkładu EFMR: 26583.

Kod Pocztowy: 56-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00043-6521.5-OR0100013/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Opole Lubelskie „Pustelnia” 3689133.8 00005-6521.3.1-OR0300002/17/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: tor nadzoru.16. sporządzenie umowy wraz z generalnym wykonawca – usługa prawnicza17. sporządzenie operatu szacunkowego budynku.18. sporządzenie planu biznesowego operacji..

Numer Identyfikacyjny Statku: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Opole Lubelskie „Pustelnia”.

Nazwa operacji: 2016-04-01.

Skrócony opis operacji: 2018-11-01.

Cel operacji: 3689133.8.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 1383425.17.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 24-300.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

Państwo: 2.03.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00005-6521.3.1-OR0300002/17/18.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00137-6521.3.1-OR0300038/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borzuchowski Robert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w obiekcie stawowym w Oterkach.

Skrócony opis operacji: rekompensaty wodnośrodowiskowe.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 187972.7.

Kwota Wkładu EFMR: 140979.52.

Kod Pocztowy: 06-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00004-6521.5-OR1400065/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podwyższenie dochodowości gospodarstwa rybackiego poprzez poprawę jakości produktów akwakultury oraz rozwinięcie działalności dodatkowej.

Skrócony opis operacji: Inwestycje służące poprawie jakości produktów akwakultury lub stanowiące dla nich wartość dodanąRóżnicowanie dochodów przedsiębiorstwa z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4046296.41.

Kwota Wkładu EFMR: 1500000.

Kod Pocztowy: 62-505.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.3.1-OR1500001/17.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego w Rusi.

Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 522201.01.

Kwota Wkładu EFMR: 195825.37.

Kod Pocztowy: 10-687.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.1-OR1400019/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Kock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ogrodzenia działki nr. ewid. 24/15 obręb ewid. PGRyb. Kock od strony dróg publicznych przez Gospodarstwo Rybackie Kock Sp zoo.

Skrócony opis operacji: budowa ogrodzenia działki.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 68858.71.

Kwota Wkładu EFMR: 25822.01.

Kod Pocztowy: 08-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00007-6521.3.1-OR0300016/17/18.grunt rolny sprzedam, gorakalwaria pl, mikołów imprezy, turkovia turek, bip jeżowe, wisznice lublin, bochenski, powiatowy urząd pracy oława, zaświadczenia dla emerytów do zus 2020, góra czubatka, kowr bip, ceny ziemi, anr przygodzice, powiat iława, zsa klem, tomasz chalimoniuk, nie przekraczającym, 97 540 gidle, arimr strona główna, szkoła podstawowa w chociszewie, art. 23 ustawy o vat, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2018, protokół ustalenia granic…